Veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen afgerond

Agentschap Telecom heeft vijf niet-landelijke commerciële FM-vergunningen en de daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep geveild. Het ging om een voorwaardelijke veiling. Mocht de huidige vergunninghouder niet het hoogste bod uitbrengen dan kan de veilinguitslag voor dat kavel worden ontbonden. Middels het opnieuw veilen van de vergunningen met nieuwe voorwaarden kon het percentage regiogerichtheid omlaag worden gebracht naar 10 procent.

Kavels

Voor 26 FM-vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio kon in het voorjaar 2022 belangstelling kenbaar worden gemaakt. Het ging om de kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37. Deze FM-kavels zijn gekoppeld aan een vergunning voor digitale radio-omroep (DAB+).

Veiling

Voor vijf vergunningen waren er meerdere gegadigden en dus werd er een veiling georganiseerd door Agentschap Telecom. Deze veiling is op 11 oktober 2022 afgerond. Radio Exploitatie Noord Nederland B.V. bracht voor kavel B15 het winnende bod van € 25.000,- uit. De huidige vergunninghouders van de kavels B07, B11, B13 en B26 hebben de ontbindende voorwaarde ingeroepen. Hierdoor behouden zij hun vergunningen. Dit betekent dus wel dat voor deze kavels het huidige regiogerichtheidspercentage blijft gelden.

De vergunningen eindigen op 31 augustus 2025.