Vergunningen landelijke commerciële radiozenders worden verlengd

Op verzoek van de Tweede Kamer worden de FM vergunningen van de huidige landelijke commerciële radiostations met drie jaar verlengd tot en met augustus 2025. Aan deze FM-vergunningen zit ook landelijke capaciteit in de digitale ether (DAB+) gekoppeld.

Verlengingsprijzen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om voor de vier meest waardevolle vergunningen van Sky Radio, Radio 538, Qmusic en Radio 10 zogenoemde verlengingsprijzen vast te gaan stellen, die de houders moeten betalen. De ministeriële regeling waarin deze verlengingsprijzen worden vastgelegd, gaat eerst nog in internetconsultatie. Deze consultatie is inmiddels gestart.

Uit deze consultatie blijkt dat Qmusic het meeste gaat betalen: 11,372 miljoen voor drie jaar. Radio 538: 11,112 miljoen euro, Sky Radio 11,195 miljoen euro en Radio 10 6,929 miljoen euro. De overige, geclausuleerde kavels, hoeven geen extra verlengingsprijzen te betalen.

Verlenging

De Nederlandse commerciële radiosector heeft tijdens de coronacrisis gekampt met teruglopende advertentie-inkomsten. De diverse radiostations hebben aangegeven hierdoor financieringsbehoefte te hebben om te kunnen blijven uitzenden en te investeren in technologie. Om te voorzien in deze financieringsbehoefte, achten de radiostations het noodzakelijk dat hun – in 2022 aflopende – vergunningen worden verlengd. De Tweede Kamer heeft met een breed aangenomen motie (132 stemmen voor) het kabinet verzocht om de vergunningen van de commerciële radiostations te verlengen in plaats van deze te veilen, zoals eerder was beoogd door het ministerie van EZK. Het kabinet voert de motie uit.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid.