“Vergunningen FM en DAB+ worden drie jaar verlengd”

Als het aan demissionair staatssecretaris Mona Keijzer ligt worden de DAB+- en FM-vergunningen van de landelijkeen niet-landelijke radiostations met drie jaar verlengd. De vergunningen gaan dan een looptijd krijgen tot 1 september 2025. Dit schrijft Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer.

Wens

De demissionair staatssecretaris komt hiermee tegemoet aan een wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. Keijzer had eerder gepleit voor een verlenging van twee jaar.

Verlenging

Diverse radiozenders hadden aangedrongen op een verlenging van de vergunningen. Door de coronacrisis zou een deel van hun inkomsten zijn weggevallen en zou het niet wenselijk zijn om over te gaan tot een herverdeling. Radiozenders die nog momenteel nog geen FM-vergunningen hebben, zoals KINK, willen juist wel overgaan tot een herverdeling.

“Belangen kleinere radiopartijen”

Bij de totstandkoming van mijn beslissing heb ik de belangen van de kleinere radiopartijen zwaar laten wegen aangezien deze partijen zwaar getroffen zijn door de plotselinge terugval in reclame-inkomsten en ook een langere periode nodig zullen hebben om daarvan te herstellen. Ik acht het bovendien van belang dat voor de meerderheid van de partijen de verlengingsprijs geen additionele financieringsbehoefte creëert. Daar waar partijen wel een bedrag verschuldigd zijn, ga ik ervan uit dat na overleg met de landelijke sector draagvlak zal ontstaan om de verschuldigde verlengingsbedragen te voldoen“, aldus Mona Keijzer.

Verlengingsprijzen

Een aantal radiostations zal voor de verlenging van de vergunning ook een vergoeding moeten betalen. SEO Economisch Onderzoek heeft hier onderzoek naar gegaan en komt binnenkort met haar eindrapport. Uit de berekening van SEO komt naar voren dat er voor vijf van de negen landelijke commerciële radiovergunningen geen bedrag verschuldigd is. Het gaat hier om de geclausuleerde kavels van 100%NL, Slam!, BNR Nieuwsradio, Sublime en Radio Veronica.

Voor de verlenging van vier landelijke ongeclausuleerde commerciële radiovergunningen (Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Qmusic) zal wel een aanzienlijk bedrag moeten worden betaald. De sector heeft echter aangegeven waarde te blijven hechten aan een verlenging voor een termijn van drie jaar om de gevolgen van de coronacrises op te kunnen vangen.

Niet-landelijk

Voor de niet-landelijke commerciële radiovergunningen zijn de verlengingsprijzen nog niet bekend. “In lijn met de bedragen die deze partijen eerder moesten betalen, is het echter op voorhand niet aannemelijk dat de verlengingsprijzen voor de niet-landelijke commerciële vergunningen significant zullen zijn“, aldus Keijzer in de brief naar de Tweede Kamer.

De brief van de demissionair staatssecretaris Mona Keijzer aan de Tweede Kamer vind je hier.