Uitzendvergunningen commerciële radio met minimaal twee jaar verlengd

De vergunningen van de etherfrequenties voor commerciële radiozenders worden verlengd met minimaal twee jaar. Oorspronkelijk zouden de vergunningen van commerciële radiozender voor het uitzenden via FM en DAB+ per september 2022 eindigen.

Adviescollege

Een adviescollege, dat was ingesteld door staatssecretaris Mona Keijzer (Ministerie Economische Zaken en Klimaat), adviseerde onlangs om de frequenties opnieuw te verdelen middels een veiling. De huidige vergunningen zijn in 2003 voor het laatst verdeeld. Keijzer had de Kamer eerder laten weten dat zij een noodverlenging niet zag zitten, onder meer omdat nieuwkomers dan aan de zijlijn blijven staan.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer gaf eind oktober aan voorstander te zijn van een tijdelijke verlenging van de vergunningen van minimaal twee jaar. De Kamer vindt het tijdens deze coronacrisis niet de periode om over te gaan tot een nieuwe verdeling van de vergunningen. „De radio heeft het enorm zwaar. Zij vragen geen geld, maar een verlenging van de tijd die de de huidige vergunningen hebben”, aldus CDA-Kamerlid Joba van den Berg eind oktober. Van den Berg vraagt daarom, gesteund door de rest van de coalitie en PVV en PvdA, om de FM-vergunningen met drie jaar te verlengen tot 1 september 2025.

Verlenging

Keijzer komt de Tweede Kamer nu tegemoet. “Om nu wel zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de gevraagde zekerheid vanuit de radiosector, zeg ik nu een tijdelijke (nood)verlenging van de commerciële radiovergunningen toe met een termijn van minimaal twee jaar tot 1 september 2024. Deze termijn kan oplopen tot drie jaar indien na bovengenoemd onderzoek duidelijk wordt dat een dergelijke termijn proportioneel is in verhouding met het gestelde doel“, aldus Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer.

Verlengingsprijs

De staatssecretaris kan nog geen uitspraken doen over de prijs die de commerciële radiozenders moeten betalen voor het verlengen van de vergunningen. “Om tot een gewogen oordeel te komen op de vraag welke termijn passend is, is het tevens noodzakelijk om eerst het onderzoek naar de hoogte van de verlengingsprijzen af te ronden. Mede om mij ervan te vergewissen dat met het opleggen van de verlengingsprijs geen ander financieel probleem ontstaat. Ik zal daarom zo snel mogelijk over gaan tot het verstrekken van een opdracht daartoe.“, aldus Keijzer.

SEO

Mona Keijzer gaat voor het bepalen van de verleningsprijs gebruik maken van de diensten van SEO Economisch Onderzoek. “Afhankelijk van de gekozen methode duurt het circa drie tot zes
maanden om een verlengingsprijs per vergunning te berekenen. Daarna moeten deze prijzen worden vervat in een ministeriele regeling die na consultatie gepubliceerd kan worden“, aldus
de staatssecretaris.

De gehele brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Mona Keijzer vind je hier.