Vlaanderen: Erkenning voor 68 lokale radiozenders

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister Sven Gatz (media) ingestemd met de erkenning van 68 lokale radiozenders. Deze radiozenders kunnen vanaf 1 januari 2018 van start op hun eventuele nieuwe frequenties.

Hervormingsplan

De erkenning maakt onderdeel uit van een hervormingsplan van minister Gats van het Vlaamse frequentielandschap. In het nieuwe frequentieplan zijn diverse losse FM-frequenties voor lokale zenders gebundeld in nieuwe pakketten. Volgens de minister “kunnen de lokale radiostations daardoor een groter luisterpubliek aanspreken en economisch leefbaarder zijn dan de huidige.”.

Pakketten

In totaal waren er 123 frequentiepakketten voor lokale radio te erkennen. Voor 13 pakketten waren er geen kandidaten. Voor 110 pakketten waren er 221 ontvankelijke aanvragen. In juli werden al 35 frequentiepakketten toegewezen aan de radiostations waarvoor maar één kandidaat zich had gemeld die voldeed aan de erkenningscriteria.

Er bleven 75 pakketten te erkennen, waarvan 68 vandaag worden toegekend. De Brusselse stadsradio Bruzz kan ook op zijn huidige frequentie blijven uitzenden.

2021

Eerder heeft minister van Media Sven Gatz al beslist om de erkenningen van de publieke en commerciële radiozenders te verlengen tot 2021 op voorwaarde dat ze uitzenden (ten laatste 1 september 2018) op digitale radio en de doorbraak van DAB+ helpen stimuleren. De zenders van de openbare omroep zitten sinds oktober al op DAB+.

Kritiek

De hervorming van het radiolandschap heeft minister Gatz al heel wat kritiek opgeleverd, maar hij benadrukt dat je het landschap niet ingrijpend kan hervormen zonder strubbelingen.

Een overzicht van de erkende lokale radiozenders in Vlaanderen is te vinden op de website van de minister.