Wederverkoop analoog-kabelsignaal nu mogelijk

coaxkabelKabelaars moeten het analoge tv-pakket beschikbaar stellen voor wederverkoop. Zowel de Telecommunicatiewet als de Mediawet is op dat punt gewijzigd. De amendementen Van Dam zijn sinds 1 januari in werking getreden.  Dit bericht Kabelraden.nl, de overkoepelende organisatie van de programmaraden in Nederland, op haar website

UPC: geen gesprekken gaande
UPC laat weten dat het bedrijf “een document heeft klaarliggen”, dat op verzoek beschikbaar zal worden gesteld aan ge├»nteresseerde partijen. Op dit moment zijn er echter geen gesprekken met gegadigden. Ziggo zegt aan de wet te voldoen, maar doet geen uitspraken op de vraag of er onderhandeld wordt. Dat is bedrijfsvertrouwelijke informatie, zegt een woordvoerder.

De analoge wederverkoop was onderdeel van de regulering van Opta van 2008. Zowel Ziggo als UPC was ver gevorderd met de uitwerking van die verplichtingen. Beide hebben een referentieaanbod geschreven dat door Opta is getoetst. Opta heeft ook tariefbesluiten gepubliceerd. Tele2 was dicht bij de lancering van een analoge tv-dienst, totdat de bestuursrechter CBb de kabelregulering vernietigde.

Europese Commissie
Bij de behandeling van de Telecommunicatiewet kwam de wederverkoop weer op tafel. De Tweede Kamer nam de amendementen aan. De Eerste Kamer plaatste er wel kanttekeningen bij. De Europese Commissie is een onderzoek begonnen. Volgens het ministerie van EZ komt Nederland mogelijk in conflict met de Commissie, die wil dat wederverkoop alleen kan worden opgelegd door de toezichthouder(s). Toenmalig minister Verhagen van EL&I zei daarover dat hij de wet zou handhaven en hem ‘met verve’ te zullen verdedigen in Brussel. (Telecompaper/Kabelraden)