Ziggo vergroot capaciteit digitale televisie

ziggoKabelaar Ziggo is bezig om de capaciteit van haar digitale televisienetwerk uit te breiden. Hiervoor maakt Ziggo steeds meer gebruik van een efficientere uitzendtechniek: QAM256. 

De website digitalekabeltelvisie.nl bericht dat het aantal transportstreams dat gebruik maakt van deze uitzendtechniek in een aantal regio’s is uitgebreid van 6 naar 9.  Wanneer de uitbreiding in het gehele verzorgingsgebied is uitgevoerd kan Ziggo deze capaciteit inzetten voor het uitbreiden van het aantal digitale radio- en televisiekanalen.

Werking QAM256
Digitale televisie wordt op de kabel verzonden in een aantal “transport streams” (ook wel multiplex genoemd). Een transport stream neemt op de kabel even veel ruimte in als een analoge televisie-zender. QAM (quadrature amplitude modulation) is een techniek om digitale signalen op een analoge draaggolf te transporteren. Bij het gebruik van QAM64 heeft een dergelijke stream een capaciteit van 38 Mbits/seconde, bij QAM256 is dat 50.6 MBits/seconde.

Uiteindelijk is het volgens de website digitalekabeltelevisie.nl de bedoeling alle transport streams om te zetten naar QAM256. De invoering gebeurt echter in kleine stapjes, slechts een paar frequenties per keer, en dan ook nog apart per regio. Dit om overbelasting van de helpdesk te voorkomen. Het kan namelijk zijn dat deze omschakeling extra storingsmeldingen tot gevolg heeft. QAM256 is namelijk gevoeliger voor storing dan het tot nu toe gebruikte QAM64. Daarom worden er hogere eisen gesteld aan aan de bekabeling die klanten in huis gebruiken. 

Kabelaars UPC en Kabel Noord zijn eerder al volledig overgestapt op het gebruik van QAM256

Meer informatie over digitaletelevisie vind je op de website http://www.digitalekabeltelevisie.nl/