“Aanleg en aansluiten glasvezel geeft vaak problemen”

De aanleg en het aansluiten van internet via glasvezel levert vaak problemen op. Dit blijk uit onderzoek van de Consumentenbond.

Onderzoek

In november 2020 ondervroeg de Consumentenbond ruim 8000 deelnemers van haar internetpanel naar hun ervaringen met glasvezelinternet. De conclusie van dit onderzoek is dat de panelleden zeer tevreden zijn over de diensten die worden aangeboden via glasvezel maar dat de weg ernaartoe “hobbelig” kan zijn.

Aanleg

Ongeveer 17% van de panelleden geeft een onvoldoende voor de manier waarop glasvezel wordt aangesloten in de woning. Zo’n 37% van de panelleden heeft problemen ervaren bij het aansluiten van de woning op het glasvezelnetwerk. Daarnaast geeft 40% van de panelleden aan dat er problemen waren tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk. Ongeveer 16% geeft zelfs een onvoldoende voor de aanleg.

Zo wordt de communicatie over de aanleg vaak negatief ervaren, is er overlast door de werkzaamheden en in sommige gevallen is er zelfs schade ontstaan.

Kwaliteit

Ook over de kwaliteit van glasvezelinternet en tv is het panel zeer tevreden. De deelnemers geven hier gemiddeld maar liefst een 8,4 voor. De verbinding is snel en stabiel en storingen komen weinig voor.

Meer informatie op de website van de Consumentenbond.