ACM: uitrol van glasvezel maakt sterke ontwikkeling door

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet een positieve trend in de Nederlandse markt van glasvezel, waarbij de uitrol aanzienlijk is opgeschaald en er steeds meer glasvezel wordt uitgerold in grotere aanééngesloten gebieden in één gemeente. Dit staat in het vandaag verschenen rapport over de ontwikkelingen bij de uitrol van glasvezel.

Stijging

Waar er in 2019 nog ongeveer 180.000 huishoudens op glasvezel werden aangesloten, is dat aantal in 2020 gestegen tot ongeveer 500.000. In totaal beschikken ongeveer 3,7 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland nu over een glasvezelaansluiting. Verschillende partijen hebben ook plannen voor verdere grootschalige uitrol van glasvezel aangekondigd. Indien deze plannen worden uitgevoerd en het huidige tempo van uitrol wordt gecontinueerd, zou heel Nederland daarmee (ruim) voor 2030 op glasvezel kunnen worden aangesloten.

Aandachtspunten

De ACM signaleert nog een aantal aandachtspunten, met name in gevallen waarbij meerdere telecomaanbieders van plan zijn om in dezelfde gebieden consumenten en bedrijven aan te sluiten op glasvezel. Deze situaties leiden tot vertraging in de uitrol en roepen bij gemeenten en telecomaanbieders vragen op over welke coördinatie mogelijk en gewenst is.

Helpen

De ACM wil telecomaanbieders en gemeenten graag helpen bij een snelle en efficiënte uitrol. Daarom heeft de ACM in een levend document denkrichtingen voor gemeenten opgesteld, waarin wordt beschreven welke mogelijkheden gemeenten volgens de ACM hebben om de uitrol van glasvezel in goede banen te leiden. Graag zou de ACM deze denkrichtingen samen met gemeenten en telecomaanbieders verder willen verkennen. De ACM blijft de glasvezelmarkt monitoren om mededingingsbeperkend gedrag bij de uitrol tijdig te kunnen signaleren en zo nodig in te grijpen.

Meer informatie op de website van ACM.

Sociale media: