“Agentschap Telecom heeft geen fouten gemaakt bij controle regiogerichtheid”

Volgens minister Kamp (Economische Zaken) zijn er geen fouten gemaakt door het Agentschap Telecom bij de controle op de regiogerichtheid bij regionale commerciële radiozenders. De minister reageert hiermee op kamervragen die gesteld waren over dit onderwerp.

Aanleiding voor de kamervragen was een persbericht van de regionale commerciële radiozender RADIONL waarin stond dat de controle van het Agentschap Telecom op de regiogerichtheid aan alle kanten rammelt.

Regiogerichtheid

Niet-landelijke commerciële radiozenders zijn verplicht hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid. Bij de verdelingen van de vergunningen in 2003 en 2008 hebben de vergunninghouders (zelf) geboden voor een percentage regiogerichte programmering. De vergunningen zijn mede verkregen op grond van hun programmatische bod. Regiogerichtheid is een inhoudelijk criterium waarbij het gaat om programma’s met informatie, cultuur en educatie uit de regio (het FM-bereik).

Handhaven

Het Agentschap Telecom is per 1 september van het vorig jaar de eisen voor de regiogerichtheid strenger gaan handhaven na meerdere gerechtelijke uitspraken. Stations die niet aan de regels voldoen lopen kans op een last onder dwangsom.

Fouten

Volgens radiozender RADIONL worden er bij deze controle veel fouten gemaakt door het agentschap. Volgens de radiozender zou Agentschap Telecom 108 fouten hebben gemaakt bij de controles op regiogerichtheid. Dat zou volgens de radiozender uit Sneek blijken uit bestudering van de rapportage over deze controle.Naar aanleiding van dit bericht waren er kamervragen gesteld door kamerlid Bosma (VVD) over de gang van zaken rond de controles op regiogerichtheid.

Geen onjuiste handhaving

Volgens minister Kamp is er geen sprake van onjuistheden bij de handhaving op de regiogerichtheid door het agentschap: ” Naar mijn oordeel is er op goede en zorgvuldige wijze onderzoek verricht naar de naleving van de regiogerichtheidseis bij de programma’s van RadioNL.”, aldus de minister.

Zienswijze

De minister zegt verder: “Ik heb RadioNL in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven op de geconstateerde overtredingen en de voorgenomen sanctie. Op 23 februari jl. heeft RadioNL een zienswijze ingediend. Deze zienswijze gaat voornamelijk in op het verschil van inzicht ten aanzien van de regiogerichtheidseis. Het is een herhaling van de reeds bij mij bekende kritiek op genoemde eis. De zienswijze wordt zorgvuldig bestudeerd en zal vervolgens worden meegewogen in de besluitvorming omtrent de op te leggen sanctie”, aldus de minister in antwoord op de kamervragen.

Programmering

De minister geeft verder aan dat een aantal regionale commerciële radiozenders de programmering inmiddels heeft aangepast om aan de eisen van de overheid te voldoen. Daarnaast zijn er een aantal regionale vergunningen ingeleverd bij de overheid door RADIONL. Het gaat om de vergunningen in in de regio Winterswijk (94,3 Mhz / kavel B30), Zieuwent (95,7 MHz / kavel B32) en Wieringermeer (96,0 MHz /kavel B33). De minister geeft aan dat deze frequentie middels een veiling opnieuw verdeeld gaan worden.

Veiling

“Bij een verdeling van teruggegeven vergunningen kan het regiogerichtheidspercentage worden verlaagd tot het minimum van tien procent uit de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003. Ik streef ernaar deze verdeling aan het eind van dit jaar te laten plaatsvinden. Ook de radiopartij die deze vergunningen heeft ingeleverd kan aan deze verdeling meedoen.”, aldus Kamp.