“RadioNL mag op zenders Ameland en Cuijk blijven uitzenden”

rechtszaakDe regionale commerciĆ«le radiozender RadioNL mag op de zenders Ameland en Cuijk tot 2017 blijven uitzenden. Dat heeft Agentschap Telecom geconcludeerd  na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Agentschap Telecom heeft in 2008 aan RadioNL elf uitzendvergunningen verleend. Tegen twee van deze vergunningen, de vergunningen voor Ameland en Cuijk, is toen bezwaar ingediend. In 2011 zijn deze vergunningen op aanvraag verlengd tot 2017. Tegen deze verlenging is geen bezwaar ingediend.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft vorige week geoordeeld dat de oorspronkelijke vergunningen van Radio NL voor Ameland en Cuijk, niet verleend hadden mogen worden. Reden is dat de aanvraag uit 2008, te weinig regionaal nieuws en informatie bevatte en daardoor niet aan de minimumeisen voor regiogerichtheid voldeed.

Uitspraak gaat niet over verlengen vergunning
Deze uitspraak van het College gaat alleen over de oorspronkelijke vergunning uit 2008 en dus niet over de aanvraag en verlenging van 2011. Uit de rechtspraak volgt dat wanneer er geen bezwaren tegen een vergunning zijn ingediend, de vergunninghouder er van uit mag gaan dat deze vergunning niet toch plotseling wordt ingetrokken. Nu er geen bezwaar is ingediend tegen de verlenging, blijft deze dus in stand en kan Radio NL tot 2017 blijven uitzenden.

Het College oordeelde ook dat de oorspronkelijke vergunning uit 2008, niet aan de indiener van het bezwaar en beroep had kunnen worden toegewezen. Ook deze voldeed namelijk niet aan de minimale vereisten voor regiogerichtheid. Voor Agentschap Telecom levert de uitspraak aanknopingspunten op om de definitiebepaling van regiogerichtheid van niet-landelijke commerciƫle omroepen, nader te bestuderen.

Radio.nl interpreteert uitspraak anders
De website Radio.nl interpreerde vorige week de uitspraak van het CBB anders. Volgens de website moet de radiozender Radio.NL wel stoppen met haar uitzendingen via de zenders op Ameland en Cuijk. Het Agentschap Telecom geeft in haar uitleg echter een ander interpretatie aan de uitspraak.