AT: Vorig jaar 38 grote telecomstoringen op openbare netwerken

agentschaptelecomIn 2013 zijn er 38 grote storingen geweest op de mobiele en vaste telecomnetwerken in Nederland. Bij de helft van deze storingen konden meer dan 100-duizend mensen niet bellen of internetten.

Dat blijkt uit cijfers van het loket Meldplicht Telecomwet in het jaarbericht van Agentschap Telecom.

Aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en –netwerken moeten alles in het werk stellen om uitval van netwerken en diensten te voorkomen. Als er toch een grote storing optreedt moeten de operators dit melden bij het Meldloket bij Agentschap Telecom.

2013 is het eerste volledige kalenderjaar dat Agentschap Telecom storingen geregistreerd heeft. Het gaat daarbij om incidenten waarbij overlast is voor veel klanten, een vitale dienst of sector wordt getroffen of het alarmnummer 1-1-2 niet bereikbaar is. Het merendeel van de 38 storingen in 2013 duurde 6 uur of minder. Eén storing had een forse impact, hierbij konden sommige klanten ruim drie dagen niet van hun mobiele netwerk gebruik maken. Vanaf de start van het Meldloket in juni 2012 tot december 2012, waren er 23 incidenten.

Agentschap Telecom gebruikt de meldingen om storingen in de toekomst te voorkomen. Dit is zowel in het belang van de maatschappij als van de telecomaanbieders zelf. Het agentschap is daarom in gesprek met de telecomproviders over de bevindingen. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat er twee pieken in de incidenten zitten, de storingen deden zich in 2013 veelal voor rond juni/juli èn rond oktober/november. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat dit de periodes zijn waarin aanbieders veel onderhoud aan hun netwerken uitvoeren. Daarnaast speelt onderhoud sowieso bij de helft van de meldingen een belangrijke rol.

Deze cijfers bevestigen de boodschap van Agentschap Telecom dat zowel consumenten als bedrijven er rekening mee moeten houden dat telecomnetwerken kunnen uitvallen. Het agentschap pleit voor een maatschappelijke discussie over risicoaanvaarding en telekwetsbaarheid om daarmee het bewustzijn te vergroten dat telecommunicatie het ook niet kan doen. Met de uitvoering van de meldplicht en het toezicht op de zorgplicht continuïteit door de operators draagt Agentschap Telecom bij aan het waarborgen van de beschikbaarheid van moderne en betrouwbare telecommunicatie in en voor Nederland.

Inmiddels is het ook jaarverslag van het Agentschap Telecom over 2013 beschikbaar. “Staat van de ether 2013” is hier te downloaden.