ACM: voldoende concurrentie telecommarkt

Op dit moment is er voldoende concurrentie in de telecommarkt. Dat blijkt uit het definitieve marktanalysebesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Glasvezel is de grote motor van de concurrentie aldus de toezichtshouder.

Waakzaam

Tegelijkertijd zegt de ACM waakzaam te blijven en zal zij jaarlijks de concurrentie in de telecomsector analyseren om te zorgen dat aanbieders de beste prijs-kwaliteit blijven leveren. Naar aanleiding van onderzoek constateert de ACM dat een deel van de consumenten meer kan profiteren van de mogelijkheden die de markt hen biedt.

Concurrentie

De ACM ziet dat er momenteel voldoende concurrentie is in de telecommarkt en bekrachtigt haar eerdere standpunt dat verdere regulering van de markt nu niet nodig is. Wel heeft de ACM besloten de concurrentie op de markt op jaarbasis grondig te bekijken, om te zorgen dat de markt voor consumenten ook in de toekomst blijft werken. Zo wordt gecontroleerd of KPN en Glaspoort zich houden aan het toezeggingenbesluit, waarmee hun glasvezelnetwerken open staan voor verschillende aanbieders van telecomdiensten. Ook zal de ACM monitoren of de voor de komende jaren aangekondigde uitrol van glasvezel ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd door verschillende partijen. De ACM is verder alert op overnames in de telecomsector, omdat dit ook kan leiden tot een verslechtering van de concurrentiesituatie.

Groei glasvezel

Consumenten en bedrijven kunnen dankzij de snelle uitrol van glasvezelnetwerken op steeds meer plekken kiezen tussen meerdere aanbieders van snel internet tegen concurrerende prijzen. Dit kan omdat glasvezelnetwerken open staan voor verschillende aanbieders van telecomdiensten. In veel gevallen bestaat daarnaast ook de keuze voor snel internet over kabelnetwerken. Het is de verwachting dat de uitrol van glasvezel hoog blijft en deze netwerken toegankelijk blijven voor aanbieders zonder eigen glasvezelnetwerken. Uit het marktanalysebesluit blijkt dat de ACM verwacht dat nagenoeg alle consumenten en bedrijven binnen twee jaar een aansluiting op een glasvezelnetwerk hebben.

Meer informatie via website ACM.