Banen weg bij VPRO

vproDe VPRO voert dit voorjaar een reorganisatie door die 61 banen kost. Er gaan 81 banen verloren en er komen 20 nieuwe vacatures bij.  De formatie van de VPRO daalt daarmee van 308 naar 247 voltijdbanen. Dit bericht de VPRO in een persbericht.

 

De reorganisatie is een gevolg van de bezuinigingen van 200 miljoen euro op de publieke omroep van het vorige kabinet Rutte I. De VPRO gaat ervan uit dat van die bezuinigingen in 2014 en 2015 8 miljoen euro bij de eigen omroeporganisatie landt. De bezuinigingen leiden tot een daling van programmabudgetten en krimp van de organisatie. De reorganisatie raakt alle afdelingen van de VPRO, zowel radio, televisie, internet als de ondersteunende diensten. Deze week is een reorganisatiebesluit aan de Ondernemingsraad overhandigd. De vakbonden zijn uitgenodigd voor overleg.

De VPRO heeft de reorganisatie voorbereid op basis van een zelfstandige positie in het omroepbestel en met behoud van een gevarieerd en onderscheidend programmapakket. De VPRO wil met de kleinere organisatie prominent aanwezig blijven op televisie, radio en internet en gaat zich nadrukkelijker richten op documentaires en documentaireseries, onderzoeksjournalistiek, buitenland, geschiedenis, cultuur, wetenschap en duurzaamheid en jeugd.

“De bezuinigingen grijpen diep in de organisatie van de VPRO in”, zegt algemeen directeur Lennart van der Meulen. “Het is een ongekend pijnlijke ingreep, maar de VPRO zal met bijzondere programma’s de parels van het publieke aanbod blijven verzorgen. De VPRO blijft sterk aanwezig op radio, televisie en internet.”

De publieke omroep vraagt de Tweede Kamer daarom deze week in een brief het budget voor de landelijke publieke omroep niet onder het niveau van 2015 te laten dalen om een negatieve spiraal te voorkomen en de huidige bezuinigingen en herinrichting van Hilversum te laten slagen met behoud van een sterk en onderscheidend programma-aanbod voor iedereen.