‘Belgische OPTA’ brengt dekking mobiele providers in kaart

Vandaag heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) een website gelanceerd waarop de dekking van de mobiele telecom providers in België kan worden bekeken.

Belgische OPTA

Het BIPT is te vergelijken met de OPTA in Nederland. In het kader van het Europees telecommunicatierecht fungeren deze instanties als nationale reguleringsautoriteiten. Het instituut is tevens belast met de veilingen van de vergunningen in België.

Atlas

De gegevens van de telecomoperatoren werden verzameld en, na controles of “scanning” op het terrein, samengebracht in een publieke en vrij te raadplegen “Atlas”. Vanaf 1 januari 2016 zullen telecomoperatoren verplicht worden om verdere gegevens te communiceren aan het BIPT die betrekking hebben op de kwaliteit, zoals vb. de antwoordtijd bij de
klantendienst, die het BIPT tevens onder de vorm van een “kwaliteitsbarometer” zal publiceren op zijn website.

Tool

Via de tool kan elke consument tot op 200 vierkante meter precies nagaan welke operatoren op een bepaalde plek dekking geven voor 2G, 3G of 4G. Dat kan helpen bij de keuze voor een operator. Het BIPT nuanceert evenwel want dekking zegt immers niet alles. Er kunnen verschillen zijn in de netwerkkwaliteit of de snelheid van de verbinding. In een later stadium wil de regulator de atlas nog uitbreiden met informatie over de gebruikservaring. Daarnaast is uit de controles ook gebleken dat de operatoren niet altijd correcte informatie gaven. Elke kaart heeft daarom een betrouwbaarheidscijfer meegekregen, dat wel telkens boven 95 procent ligt.

“Het initiatief komt tegemoet aan een strategische bezorgdheid om een kwaliteitsvolle digitale omgeving en transparantie voor de consument te creëren. De telecomoperatoren hebben in belangrijke mate geïnvesteerd om hun mobiele netwerken uit te rollen. “, aldus het BIPT.

Dekking

Op 3G is nagenoeg de hele Belgische populatie gedekt (slechts 0,004% is dat niet), op 4G is er medio 2015 slechts 2,36% van de bevolking die door geen enkele operator gedekt is. Maar tot dusver konden consumenten enkel ten rade gaan op de websites van elk van de mobiele operatoren om een idee te hebben van de dekking. De gegevens die vandaag zijn verschenen zijn van 15 april 2015 en zullen voortaan, na controles en steekproeven door het BIPT, om de 3 maanden  vernieuwd en gepubliceerd worden.

Groot aantal bezoekers

De tool is inmiddels erg populair. De vergelijkings tool  is daardoor vandaag al diverse keren overbelast geweest.

Meer informatie via: http://www.bipt.be/nl/consumenten/telefoon/dienstkwaliteit/dekkingskaarten