Beschikbaarheid zendmasten beter beschermd

lopikOm te voorkomen dat zendmasten een andere bestemming krijgen waardoor radio en televisiezenders plotseling niet meer te ontvangen zijn, wordt de wet aangepast. Dit zorgt er voor dat het voor iedereen duidelijk is wie voor een continue dienstverlening moet zorgen.

Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) 10 oktober 2012 aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten voorkomen dat eigenaren van zendmasten de service plotseling beperken of zelfs stopzetten waardoor radio- en televisiezenders onnodig lang uit de lucht zijn.

De eigenaren van zendmasten zijn doorgaans niet degene die de uitzendingen verzorgen. Dat maakt de continuïteit van de dienstverlening kwetsbaar. Daarnaast is bij incidenten nu vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de veiligheid en de continuïteit van de dienstverlening. De nieuwe regels moeten er voor zorgen dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij 1 partij komt te liggen.

Verhagen heeft onderzoek laten doen naar de veiligheid en dienstverlening van zendmasten naar aanleiding van branden in de masten van Hoogersmilde en Lopik in juli 2011. Het uitvallen van de zendmast in Hoogersmilde had grote impact op de uitzendingen van radio- en televisie.

De brief naar de Tweede Kamer vind je hier