BREIN: Politie Haaglanden neemt illegale IPTV-kastjes in beslag

De Politie Haaglanden heeft onlangs een tiental IPTV-kastjes in beslag genomen in Den Haag. De onderneming verkocht deze samen met een IPTV abonnement voor 199 euro per jaar. Na invoer van een code kon het kastje ongeautoriseerd toegang geven tot meer dan duizend kanalen inclusief sport. Dit bericht Stichting BREIN op haar website.

Boete

De zaak is inmiddels civielrechtelijk afgehandeld door middel van vrijwillige afstand van de kastjes en een onthoudingsverklaring met een boetebeding van 500 euro per kastje en abonnement. Het is de tweede keer dat de politie Den Haag illegale mediaboxen in beslag neemt.

75 verkopers aangesproken

Dit jaar heeft BREIN 75 illegale verkopers van illegale IPTV en VOD abonnementen aangesproken, waaronder ook grotere aanbieders. Alle aanbieders krijgen een schikking aangeboden, bij weigering wordt een gerechtelijke procedure aangespannen waarbij ook volledige proceskosten worden gevorderd. Het totaal aan geïnde schikkingen, dwangsommen en vergoeding van proceskosten is dit jaar rond de 300.000 euro.

Opgespoord

In totaal zijn sinds de GS Media en BREIN / Filmspeler arresten van het Hof van Justitie van de EU 275 illegale verkopers door BREIN opgespoord. Daarvan zijn er rond de 50 eigener beweging gestopt voordat BREIN bij hen aanklopte. “Stoppen voor je gepakt wordt is nog steeds een verstandig idee, want de te betalen bedragen kunnen aardig oplopen“, aldus BREIN directeur Tim Kuik.

Tags voor dit artikel