CBb: Kosten FM-kavel Radio Veronica blijven 12,7 miljoen euro

Radio Veronica moet voor het gebruik van haar FM-kavel definitief 12,7 miljoen euro betalen. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

Uitspraak

Het CBb deed uitspraak in de zaak tussen Sky Radio Nederland B.V., de toenmalige eigenaar van Radio Veronica, en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de kosten voor de zendvergunning voor Veronica.

20 miljoen

Oorspronkelijk rekende de staatssecretaris daarvoor ruim 20 miljoen euro. Nadat het CBb die heffing had vernietigd, verlaagde de staatssecretaris dit bedrag tot ruim 12,7 miljoen euro. Net als de rechtbank Rotterdam, ziet het CBb geen reden om dit bedrag te verlagen.

Rente

Wel schrapt het CBb, in tegenstelling tot de rechtbank, de ruim 2 miljoen euro die de staatssecretaris als wettelijke rente in rekening bracht. Die rente is Sky Radio Nederland B.V.  pas verschuldigd nadat de staatssecretaris op 21 december 2016 het juiste bedrag in rekening bracht.

Kavels

Diverse commerciële radiozenders zijn in het verleden bij het CBb in beroep gegaan over de vaststelling van het bedrag tot gebruik van de diverse FM-kavels. De vergunninghouders vonden het bedrag dat zij voor de verlenging van hun vergunning moesten betalen te hoog. In 2003 zijn de radiofrequenties voor de commerciële radio geveild. De verschillende genres werden onderverdeeld in kavels, zoals nieuws, popmuziek en klassieke muziek.

Sky Radio Nederland bemachtigde toen de zendvergunning voor kavel A2. De vergunning was geldig tot 1 september 2011. Sky Radio Nederland, nu Talpa, zendt op kavel A2 uit met het programma Radio Veronica. Kavel A2 is een geclausuleerde kavel, dat wil zeggen dat de kavel programmatische beperkingen kent. Kort gezegd moet op kavel A2 op bepaalde tijden ‘gouwe ouwe’ popmuziek worden uitgezonden.

Eenmalige bijdrage

Op 21 april 2011 verlengde de minister van Economische Zaken de FM-vergunning van Sky Radio tot 1 september 2017 onder oplegging van een eenmalige bijdrage van € 20.385.000,-. De hoogte van die bijdrage is vastgelegd in een algemeen verbindend voorschrift (de Regeling eenmalig bedrag) en is gebaseerd op een waardebepaling door SEO Economisch onderzoek, het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie.

CBb vernietigde vergunning

Het CBb vernietigde in 2015 de vergunning voor kavel A2 voor zover het gaat om de opgelegde eigen bijdrage van € 20.385.000,-. Het onderzoek naar de waarde kent voor wat betreft kavel A2 naar het oordeel van het CBb een wezenlijk gebrek. Er is geen rekening gehouden met de clausulering die geldt voor kavel A2 en die een waarde drukkend effect kan hebben. Andere radiozenders werden later in het ongelijk gesteld door het CBb. De bijdrage voor kavel A2 werd later dus bijgesteld naar 12,7 miljoen euro door de overheid.

De hele uitspraak vind je hier.