Commissariaat adviseert verdere uitwerking genrebeleid NPO

Het Commissariaat voor de Media is positief over het concessiebeleidsplan van de NPO. Het aangekondigde genrebeleid zal wel verder uitgewerkt moeten worden. Dit bericht het commissariaat op haar website.

Advies

Op verzoek van demissionair minister Arie Slob heeft het Commissariaat advies uitgebracht over het Concessiebeleidsplan 2022-2026 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Verdere uitwerking

Het Commissariaat is positief over het beleidsplan maar adviseert wel verdere uitwerking van het aangekondigde genrebeleid. Belangrijk hierbij is een actieve rol van de redacties van de omroepen op genre-niveau. “De omroepen dienen in staat te worden gesteld een scherp profiel neer te zetten voor profilering richting hun achterban met daarbij passende programmakeuzes. Alleen dan kan de externe pluriformiteit van ons publieke omroepbestel blijven bestaan. Daarnaast is het van belang dat er transparant wordt gecommuniceerd over programmakeuzes, de rol van externe producenten en over de samenwerking van de publieke omroep in NLZiet“, aldus Commissariaat voor de Media.

Kritisch kijken

Voor een gezond medialandschap is een zo eerlijk mogelijk speelveld belangrijk. Het Commissariaat stelt dat er daarom kritisch moet worden gekeken naar de wens van de NPO voor uitbreiding van amusement: “Dit soort programma’s zijn juist voor commerciële zenders van groot belang en hoort ook als een zelfstandig genre niet tot de kerntaak van de publieke omroep”. Tenslotte wijst het Commissariaat op het belang van de toegankelijkheid van het media-aanbod voor mensen met een hoor- en of zichtbeperking.

Het Commissariaat adviseert aansluitend de minister om samen met de NPO en de omroepen te onderzoeken wat nodig is voor de uitwerking van het beleidsplan.

Meer informatie op de website van het Commissariaat voor de Media.