Commissariaat handhaaft de aan NPO Radio 2 en 3FM opgelegde dwangsom

Het Commissariaat voor de Media handhaaft de aan de NPO opgelegde last onder dwangsom voor het promoten van concerten en cd’s op NPO Radio 2 en 3FM.

De dwangsom was door de instantie opgelegd om te voorkomen dat de NPO afspraken zou blijven maken die concert- en evenementenorganisaties een platform zouden bieden op NPO Radio 2 en 3FM om onder andere concerten en nieuwe CD’s te promoten. De NPO had bezwaar gemaakt tegen de dwangsom.

Concurrentievoordeel

Het Commissariaat blijft van oordeel dat de NPO de concert- en evenementenorganisaties een concurrentievoordeel heeft gegeven en daarmee het zogenoemde dienstbaarheidsverbod heeft overtreden. Dat verbod stelt dat derde partijen uit de samenwerking met een publieke omroep niet een meer dan normale winst of andere concurrentievoordelen mag behalen. De NPO heeft de verantwoordelijkheid om het niet-commerciële karakter van het publieke bestel te verzekeren.

Last onder dwangsom

De last onder dwangsom is vorig jaar door het Commissariaat opgelegd. De last houdt in dat de NPO sinds 1 april 2017 geen afspraken mag maken over acties op Radio 2 en 3FM waarmee zij zich dienstbaar maakt aan derden.

Doet de NPO dit wel, dan verbeurt zij een dwangsom van € 25.000 per actie met een maximum van € 500.000 in totaal. Daarnaast moet de NPO voor het in licentie geven van logo’s vooraf toestemming vragen aan het Commissariaat. Ook op overtreding hiervan staat een dwangsom van € 10.000, met een maximum van € 200.000.

Mogelijkheden

Het is niet zo dat publieke omroepen nooit concertkaartjes of CD’s mogen weggeven. Wat voorop staat, is dat de NPO zich bij het bepalen van haar programma-inhoud niet dienstbaar mag maken aan de commerciële belangen van derden. Acties waarbij de publieke omroepen de concertkaarten of CD’s zelf tegen een marktconforme prijs betalen en vervolgens weggeven zijn in beginsel mogelijk.