Commissariaat overweegt hoger beroep tegen uitspraak ‘Heel Holland Bakt’

Het Commissariaat voor de Media overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank te Utrecht over Heel Holland Bakt van Omroep Max.

“Duidelijkheid nodig”

“Omdat het voor zowel voor het Commissariaat als voor alle publieke omroepen van belang is dat er geen enkele onduidelijkheid bestaat over de uitleg van het dienstbaarheidsverbod, acht het Commissariaat het gewenst dat de Raad van State zich over deze zaak uitspreekt. Daarom overweegt het Commissariaat in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.”, aldus het Commissariaat voor de Media vandaag in een persbericht.

Bezwaar gegrond

De rechtbank in Utrecht heeft het bezwaar van Omroep Max gegrond verklaard tegen een eerder opgelegde boete van het Commissariaat. Deze boete was in maart 2015 opgelegd voor een overtreding van het dienstbaarheidsverbod naar aanleiding van de Heel Holland Bakt-productlijn.

Productlijn

Tijdens het tweede seizoen van Heel Holland Bakt heeft Ahold een uitgebreide Heel Holland Bakt-productlijn op de markt gebracht. Daarmee profiteerde Ahold volgens het Commissariaat op een ontoelaatbare wijze van het succes van dit programma. Het Commissariaat legde daarom een boete op wegens overtreding van het dienstbaarheidsverbod.

Boete

Deze werd later verlaagd naar ruim 145.000 euro, omdat Omroep MAX maatregelen nam om voor de resterende duur van de licentieovereenkomst van Heel Holland Bakt toekomstige overtredingen van het dienstbaarheidsverbod te voorkomen.

BBC

Omroep Max heeft destijds in het contract met de BBC de rechten op het woordmerk Heel Holland Bakt overgedragen aan de BBC, zonder hieraan voorwaarden te verbinden die dienstbaarheid hadden moeten voorkomen. Dit uitgangspunt vormde de belangrijkste basis voor het besluit van het Commissariaat.

De rechtbank erkent dat deze nalatigheid een overtreding van de zorgplicht (en dus het dienstbaarheidsverbod) kan zijn. Echter, de rechter vindt in dit specifieke geval dat voor Omroep Max onvoldoende te voorzien was dat zij het dienstbaarheidsverbod zou overtreden.