Commissariaat zorgt voor vertraging keuze lokalo’s

lokaleomroepHet kan nog wel even duren voordat bekend is wie zich in de regio Leiden voor de komende vijf jaar (publieke) lokale omroep mag noemen. Het Commissariaat voor de Media is vergeten om de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout om een advies te vragen. Dit bericht de website Sleutelstad.nl.

Het vragen van het advies moet nu alsnog gebeuren. In het uitzendgebied van de huidige omroep Holland Centraal (Unity) strijden drie zenders om de vergunning. In de Bollenstreek gaat het om Holland Centraal en Nens, in de Leidse regio om Holland Centraal en Lorelei (Sleutelstad).

Als een lokale omroep een aanvraag indient voor meer dan één gemeente, moeten alle betrokken gemeenten – het liefst gezamenlijk – een advies uitbrengen. Als er meerdere kandidaat-omroepen zijn, wil het Commissariaat voor de Media bovendien dat er een voorkeur wordt uitgesproken voor één van die aanvragers. Die adviezen hadden er eigenlijk al vorig najaar moeten zijn. In oktober verliep de uitzendvergunning van Holland Centraal.

Op verzoek van de gemeente Leiden werd die termijn opgerekt tot 1 januari 2013. Het Leidse college wilde die extra tijd benutten om samen met de overige gemeenten in de regio een weloverwogen keuze te kunnen maken. Uiteindelijk besloot de Leidse gemeenteraad om helemaal geen keuze te maken.

Hoorzitting
Volgende week houdt het Commissariaat voor de Media een hoorzitting. In Hilversum mogen de drie aanvragers hun plannen toelichten. Ook de betrokken gemeenteraden zijn ervoor uitgenodigd. Normaal gesproken hakt het CvdM daarna snel de knoop door en wijst de zendtijd toe.

Dat zal nu langer duren, omdat het commissariaat alleen de zeven gemeenteraden waar Holland Centraal nu uitzendt om een advies heeft gevraagd. Omdat in de hele procedure ook Nens – de lokale omroep van Noordwijk en Noordwijkerhout – een van de aanvragende partijen is, moeten ook die gemeenten zich alsnog buigen over het uitbreidingsplan van Nens om een nieuwe omroep voor de Bollenstreek te vormen.