Drie lokale omroepen stappen uit streekomroep 1Twente

De lokale omroepen van Almelo, Borne en Haaksbergen zijn met onmiddellijke ingang uit streekomroep 1Twente gestapt. Alleen de lokale omroepen van Enschede en Hengelo maken nu nog onderdeel uit van 1Twente / Regionaal Media Centrum (RCM) Twente.

Onontkoombaar

Volgens, Flip van Willigen, directeur van de streekomroep 1Twente, was het vertrek van de drie lokale omroepen onontkoombaar. “We merkten dat samenwerken steeds moeilijker werd, omdat Borne, Almelo en Haaksbergen een andere kijk op ’t werk hadden en een andere kant opgingen.”, aldus Van Willigen op de website van 1Twente. Volgens Van Willigen gaan de kijkers en luisteraars van 1Twente weinig merken van het vertrek van de drie omroepen aangezien het grootste deel van de content geleverd werd door de lokale omroepen van Enschede en Hengelo.

RMC Twente

Het RMC (Regionaal Media Centrum) Twente werd in 2012 door tien van de elf Twentse publieke lokale omroepen opgericht. Het doel was samenwerken en professionalisering op redactioneel en technisch gebied, zonder te fuseren tot één grote Twentse omroep.

Ontwikkelingen

Volgens Borne, Almelo en Haaksbergen waren er recentelijk ontwikkelingen waarbij het  samenwerkingsverband meer het karakter dreigde te krijgen van één grote Twentse fusie-omroep. En dat is niet wat de omroepen voor Borne, Almelo en Haaksbergen willen. Volgens van Willigen is er echter nooit sprake geweest van een fusie tussen de omroepen.

Tegenvaller

Het wegvallen van de drie lokale omroepen uit de streekomroep 1Twente is een tegenvaller voor de Stichting NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland. De NLPO stuurt juist op meer samenwerkingen tussen lokale omroepen en de vorming van streekomroepen. De streekomroep werd vorig jaar nog uitgeroepen tot ‘Omroep van het jaar’ door de NLPO.