Drie verkopers van illegale IPTV abonnementen tekenen onthoudingsverklaring

Drie bedrijven die illegale IPTV abonnementen verkochten hebben een onthoudingsverklaring met stichting BREIN ondertekend om een kort geding af te wenden. Het gaat volgens Stichting BREIN om de grootste verkopers van illegale IPTV abonnementen in Nederland.

IPTV

In Nederland zijn verschillende aanbieders van zogeheten IPTV abonnementen actief. Voor een maandbedrag van rond de tien euro krijgen consumenten toegang tot een bestand met links naar duizenden live streams van TV kanalen, films en series, die legaal slechts tegen betaling per kanaal of per film dan wel serie beschikbaar zijn.

Leaper

Begin mei kreeg een van de bedrijven, Leaper, een verbod opgelegd in een bodemprocedure die door BREIN was aangespannen. Met de onthoudingsverklaring is dit verbod nu naast Leaper uitgebreid naar Growler, Ditistv en de twee betrokken bestuurders persoonlijk. ​

Onthoudingsverklaring

Op verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk of dag(deel)​,​ onthouden zij zich van: ​”​ieder met winstoogmerk aanbieden van hyperlinks of andere technische verwijzingen, al dan niet in de vorm van IPTV-pakketten of (vooraf geïnstalleerde of te installeren) softwarepakketten, die gebruikers toegang bieden tot ongeautoriseerde (live)streams of ander ongeautoriseerd aanbod van beschermde werken, uitvoeringen, vastleggingen en uitzendingen die inbreuk maken op auteursrechten en of naburige rechten van BREIN’s aangeslotenen en hun leden​“​