(C) W Zonderland

Eerste omroepen vragen lokale DAB+-capaciteit aan

De eerste lokale omroepen hebben een aanvraag ingediend bij Agentschap Telecom voor capaciteit in de digitale ether (DAB+).

Aanvragen

Sinds 10 maart kunnen voor 22 zogenaamde allotments, die tezamen een deel van Nederland bedekken, vergunningen worden aangevraagd. Een vergunning in deze zogenaamde ‘laag 6’ is geldig tot en met 31 augustus 2022.

Kosten

Door Agentschap Telecom is aangegeven dat een vergunning voor lokale DAB+-capaciteit wel kosten met zich mee brengt. Zo moet er 633 euro per jaar per vergunning aan uitvoeringskosten worden betaald aan Agentschap Telecom. Naast de kosten per vergunning moeten er ook per opstelpunt en per kiloWatt vermogen uitvoeringskosten en toezichtskosten betaald worden door de vergunninghouders per allotment. Deze kosten kunnen dus wel verdeeld worden over de vergunninghouders.

Aanvragen

Ondanks deze kosten heeft de lokale omroep van Den Haag een aanvraag ingediend voor een lokale vergunning. “Den Haag FM heeft, net als vele andere radiostations, met duidelijke aanbevelingen gereageerd op de marktconsultatie. De overheid heeft besloten daar niets mee te doen. Desalniettemin vinden wij DAB+ een belangrijke distributievorm en hebben we besloten een vergunning aan te vragen. Ook hebben we, in verband met de benodigde samenwerking, al gesproken met andere radiostations in de regio.“, aldus Viktor Alders van de omroep.

Omroep Lelystad heeft daarentegen aangegeven af te zien van een aanvraag aangezien de kosten voor de lokale omroep te hoog zijn.

Juridische Stappen

De overkoepelende organisatie van lokale omroep, Stichting NLPO, heeft al eerder aangegeven het niet eens te zijn met de manier waarop de vergunningen nu worden verdeeld. “Tijdens de consultatie van het ministerie van de regeling is hier breed tegen geprotesteerd, ook door de NLPO. Dit heeft echter geen effect gehad. De NLPO beraadt zich daarom momenteel over juridische vervolgstappen tegen deze nieuwe regeling.”, aldus Stichting NLPO.

Sociale media: