FiberSociety, NLConnect en Vefica gaan samen verder als NLconnect

De brancheorganisaties fiberSociety, NLConnect en Vefica gaan vanaf vandaag samen verder als één branchevereniging met de naam NLconnect. De nieuwe vereniging wil werk maken van de Gigabit society en verbindt de keten van bedrijven die breedbandnetwerken aanleggen, onderhouden en exploiteren alsmede bedrijven die aan de breedbandketen toeleveren of die diensten leveren over deze digitale infrastructuur.

Voorsprong

Nederland staat wereldwijd bovenaan als breedbandland, maar dreigt haar voorsprong te verliezen. NLconnect wil dat Nederland haar positie behoudt en verder uitbouwt door er voor te zorgen dat elke Nederlander en elk Nederlands bedrijf de beschikking krijgt over toekomstvast breedband.

Directeur Mathieu Andriessen: ‘Een hoogwaardige breedband-infrastructuur en digitale toepassingen zijn van levensbelang voor onze maatschappij en de zich snel ontwikkelende digitale economie. We willen dat er overal in ons land uitmuntende connectiviteit is. Onze leden verwezenlijken dat en daarbij speelt glasvezel als drager natuurlijk een centrale rol.’

Organisaties

In de nieuwe organisatie gaan de voormalige brancheorganisaties fiberSociety, NLConnect en Vefica op. Vefica verenigde fabrikanten en leveranciers van de breedbandindustrie, NLConnect (voorheen NLkabel) behartigde de belangen van verschillende kabel- glasvezel en telecomproviders en netwerkeigenaren en fiberSociety (voorheen FttH platform en e-Society platform) verenigde uiteenlopende partijen in hun streven naar de uitrol van glasvezel.

60 leden

De nieuwe vereniging heeft ruim 60 leden en bevordert innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling in de breedbandsector. Ook behartigt zij de gedeelde belangen bij stakeholders en streeft zij naar innovatie en een gezonde marktwerking in alle segmenten van de breedband-keten.

Bestuur

Het bestuur van NLconnect wordt gevormd door Gerlas van den Hoven (Genexis, voorzitter), Hans Burgs (DELTA, secretaris) en Rob van Essell (Teleste, penningmeester).

Sociale media: