(C) Mediamagazine

Groot Nieuws Radio: Scenario’s klaar om landelijk via DAB+ te gaan uitzenden

Groot Nieuws Radio heeft diverse scenario’s klaarliggen om landelijk te gaan uitzenden via DAB+. Dit schrijft de directeur van de radiozender, Wilfred Hardeman, op de website van de radiozender.

Middengolf

Toch blijft de radiozender het liefst ook na 1 september uitzenden via de middengolf. De radiozender kreeg deze week slecht nieuws te horen over de toekomst van haar middengolfzender in Zeewolde.

Sluiting

De eigenaar van de zendmasten, NOVEC, wil het zendstation na september sluiten. De zenderexploitant van Groot Nieuws Radio, Broadcast Partners, had bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) verzocht deze sluiting ongedaan te maken maar de ACM heeft NOVEC gelijk gegeven. Zoals het er nu naar uitziet worden de uitzendingen van Groot Nieuws Radio per 1 september 2017 via de 1008 kHz gestaakt.

Blijven uitzenden

Groot Nieuws Radio wil graag ook na augustus blijven uitzenden via de middengolf. “Ondanks de goede kwaliteit, is DAB+ nog relatief onbekend onder de Nederlandse bevolking. Daarom blijft onze inzet om ook nog na 31 augustus 2017 te blijven uitzenden via de middengolf.”, aldus Hardeman. “De komende tijd voeren we gesprekken met alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen.”, aldus Hardeman.

DAB+

Wanneer de uitzendingen via de middengolf wel worden gestaakt per 1 september dan vervalt ook het recht en plicht om uit te zenden via de digitale ether (DAB+) in een deel van Nederland. In Noord- en Oost en Nederland zendt de radiozender uit via het bovenregionale netwerk van regionale en commerciële radiozenders. Deze dekking komt te vervallen als de de uitzendingen via de middengolf worden gestaakt.

Regionale netwerken

Daarnaast zendt Groot Nieuws Radio via de bovenregionale netwerken in Noord, Zuidwest en Zuid Nederland. Deze capaciteit komt te vervallen per 1 september aanstaande maar wordt later dit jaar wel weer via een veiling verdeeld. In de Randstad zendt de radiozender uit via DAB+ via het netwerk van MTVNL. Dit netwerk heeft voornamelijk dekking in de Randstad. Deze capaciteit blijft in principe na 1 september beschikbaar maar heeft dus niet in heel Nederland goede dekking.

Scenario’s

“Een volledige overstap naar DAB+ was in de afgelopen jaren nog niet mogelijk, omdat we nog geen landelijke dekking hebben.”, aldus Hardeman. Toch heeft de radiozender wel scenario’s klaarliggen om over te stappen op landelijke dekking via de digitale ether.

“Er liggen diverse scenario’s op de plank om de landelijke dekking voor DAB+ te realiseren. Gesprekken hierover zijn al gevoerd en zullen de komende tijd een vervolg krijgen. Ook zijn er andere mogelijkheden om te luisteren zoals internet, analoge kabel en interactieve televisie.”, aldus Hardeman.

Inzet van de radiozender blijft echter om ook na 1 september aanstaande landelijk via de middengolffrequentie 1008 kHz hoorbaar te blijven.