Kabinet stuurt wetsvoorstel omroepdistributie naar TK

coaxkabelOp 5 oktober 2012 heeft het kabinet een voorstel voor wijziging van de Mediawet 2008 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is het langverwachte wetsontwerp met daarin regels voor de doorgifte van tv- en radiopakketten.  Deze komt in de plaats van de wetgeving voor programmaraden. De website van Kabelraden.nl, het overkoepelende orgaan van de programmaraden in Nederland,  somt de belangrijkste punten op:

 

  • pakketaanbieders die digitaal programmapakketten verspreiden naar tenminste 250.000 abonnees zijn verplicht een standaardpakket van ten minste 30 tv-zenders te bieden. Voor analoge pakketten zijn dat 15 zenders;
  • tot die dertig tv-zenders behoren in ieder geval: drie landelijke publieke zenders, de regionale publieke omroep van de provincie, de publieke omroepen van aangrenzende provincies, de lokale publieke omroep en drie Vlaamse publieke zenders (= 10 – 12 zenders);
  • daarnaast moeten in het radiopakket in ieder geval worden doorgegeven: vijf landelijke publieke zenders, de regionale publieke omroep, maximaal twee lokale publieke omroepen en vijf Vlaamse publieke zenders (12 – 13 zenders);
  • deze regels voor verplichte radio- en tv-zenders gelden ook voor het analoge pakket, met uitzondering van de doorgifte van tv-zenders van aangrenzende provincies. Ook hoeven maar twee Vlaamse tv- en radiozenders doorgegeven te worden (in plaats van vijf);
  • voor aanbieders via satelliet geldt niet de verplichting om regionale of lokale zenders door te geven;
  • voor Digitenne gelden tot 1 februari 2017 afwijkende regels. Dat pakket bestaat uit 25 zenders en de regels voor doorgifte van ‘aangrenzende regionale’ en lokale tv-zenders en lokale radiozenders vervallen;
  • er worden regels gesteld om te bepalen of er inderdaad sprake is van 30 unieke zenders. Daarmee wordt voorkomen dat zenders zowel in HD- als SD-kwaliteit uitgezonden worden en dan voor twee zenders zouden tellen;
  •  het Commissariaat voor de Media kan ontheffing verlenen van de doorgifteplicht;

Op het moment dat de wet in werking treedt worden programmaraden – en Kabelraden.nl,  afgeschaft. Het wetsvoorstel wordt nu eerst geagendeerd voor bespreking in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan het voorstel aannemen of daar nog wijzigingen in aanbrengen (via amendementen). In het verleden hebben verschillende politieke partijen aangegeven dat zij nog verbeteringen in het voorstel zouden willen aanbrengen. Programmaraden zullen het wetsvoorstel op korte termijn bespreken. 

Het wetsvoorstel kan je hier downloaden.