Kabinet wil DAB+ verder stimuleren: meer capaciteit en indoor-dekking

Het kabinet wil verder gaan met het digitaliseren van de etherradio in Nederland middels DAB+. Dit blijkt uit de Kamerbrief van Minister Kamp rond het veilen van de etherfrequenties van de commerciële radiozenders. Ook in de periode 2017-2027 zal er een verplichte koppeling zijn tussen FM- en DAB+-vergunningen. Daarnaast zal overheid extra DAB+frequenties beschikbaar stellen voor commerciële radiozenders en zullen de uitrolverplichtingen worden verzwaard van buitenshuis-dekking naar indoor-dekking.

Gecombineerde uitgifte FM en DAB+

In een veiling zullen gecombineerde kavels worden aangeboden, zodat partijen net als nu de mogelijkheid krijgen om zowel op FM (waar nu nog het meest wordt verdiend) als op DAB+ uit te zenden.

Uitrolverplichting

Momenteel hebben de commerciële radiozenders een verplichting om een DAB+-netwerk uit te rollen waarbij er voornamelijk gekeken wordt naar de zogenaamde “outdoor”-dekking. De overheid is  echter van mening dat ook indoor-dekking van belang is. Bij een veiling van de nieuwe frequenties zal de overheid daarom een uitrolverplichting worden meegegeven waarbij ‘in huis’-dekking verplicht wordt. Hoe deze verplichting er in de praktijk uit komt te zien is nog niet duidelijk.

“Primair is de dekking outdoor (in de auto) van belang, maar de consument verwacht óók dat hij de nieuwe techniek ongehinderd in huis kan gebruiken, bijvoorbeeld op keukenradio’s en wekkerradio’s. De overheid kan door het opleggen van verplichtingen (via een ingroeimodel) de benodigde samenwerking onder de commerciële partijen bevorderen en zo een impuls geven aan de verdere uitrol van het digitale netwerk, zoals dit ook in de afgelopen jaren is gedaan. De invulling van deze verplichting wordt nog nader bepaald.”,aldus Minister Kamp in de brief naar de Tweede Kamer.

Extra frequentieruimte

Het kabinet stelt ook voor om extra digitale frequentiecapaciteit beschikbaar te stellen aan de commerciële omroepen. “Het gaat om één extra landelijk dekkende laag waarmee de verhouding tussen publieke en commerciële ruimte wijzigt ten gunste van de commerciële zenders. Met deze laag kunnen commerciële omroepen ofwel de uitzendkwaliteit van hun programma’s verbeteren, dan wel het aantal kanalen waarover wordt uitgezonden uitbreiden. Het beschikbaar stellen van deze extra laag betekent een forse uitbreiding van de voor commerciële omroep beschikbare digitale frequentiecapaciteit. Concreet kunnen er landelijk zo’n 15 extra commerciële radiokanalen in de lucht worden gebracht.”, aldus Minister Kamp.

NPO

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) krijgt voorlopig geen extra ruimte op DAB+. Wel krijgt de NPO de mogelijkheid om hun DAB+-multiplex anders in te richten waardoor er meer radiozenders op kunnen uitzenden. De NPO heeft in het concessiebeleidsplan 2016-2020 aangegeven dat de NPO met vijftien radiozenders wil gaan uitzenden op DAB+. Hierover wordt eind dit jaar meer duidelijk. Staatssecretaris Dekker (media) besluit na de zomer – mede na advies van de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media – over dit plan en de aangevraagde kanalen. “Uitgangspunt voor hem is dat de publieke radio (net als publieke televisie) zich moet onderscheiden door te voldoen aan de publieke taak en de daarmee verbonden publieke waarden. Het publieke radioaanbod moet herkenbaar publiek zijn.”,aldus Kamp.