Keurmerk voor streekomroep WEEFF

Lokale omroep WEEFF heeft als zevende streekomroep van Nederland het ‘Keurmerk Nederlandse Streekomroepen’ toegezegd gekregen. WEEFF is de lokale omroep voor de regio West-Friesland.

Lokaal Toereikend Media-Aanbod

Op 27 januari zal het keurmerk officieel door de NLPO worden uitgereikt. Het keurmerk is een landelijke erkenning dat er als lokale omroep voldaan wordt aan alle criteria van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod. Om het keurmerk te verkrijgen heeft WEEFF een strenge audit doorlopen. Zo moest er onder andere voldaan worden aan 20 criteria, die zijn getoetst door het Keurmerkinstituut, aldus de omroep op haar website.

Omroepen

De andere omroepen in Nederland met dit keurmerk zijn de grootstedelijke omroepen OPEN Rotterdam, OOG in Groningen, de WOS in ‘s-Gravenzande, de Publieke Omroep Amsterdam (POA) en ZuidWest en Dtv uit Brabant.

Keurmerk

De introductie van het keurmerk maakt de journalistieke kwaliteit en professionaliteit van lokale omroepen inzichtelijk. Het keurmerk stelt objectief toetsbare eisen ten aanzien van onder meer de efficiëntie en het productaanbod, die onafhankelijk worden getoetst door het Keurmerkinstituut. Streekomroepen die op alle criteria voldoende scoren mogen het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen voeren bij hun dienstverlening. Het keurmerk is drie jaar geldig en kent een tussentijdse controle halverwege deze periode.

Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het keurmerk.