KPN NetwerkNL gaat glasvezel aanleggen in heel Rijswijk

KPN NetwerkNL gaat de Zuid-Hollandse gemeente Rijswijk voorzien van glasvezel. Dit bericht de gemeente Rijswijk op haar website.

KPN glasvezel

Momenteel lopen er twee trajecten binnen Rijswijk: een traject voor het aansluiten van bewoners en van bedrijven. Bijna alle bedrijventerreinen – waaronder de Plaspoelpolder – beschikken over een glasvezelaansluiting. De eerste aansluiting voor inwoners wordt in opdracht van KPN NetwerkNL gefaseerd uitgevoerd en start naar verwachting begin 2021 in Cromvliet, Oud-Rijswijk, Bomenbuurt, Rembrandtkwartier, Leeuwendaal en het Havenkwartier. Het betreft in totaal 8164 aansluitingen. De betreffende huishoudens zijn inmiddels al uitgenodigd aan te geven of ze glasvezel willen.

“Steeds belangrijker”

Alle inwoners hebben recht op snel internet. Veel mensen zijn er voor hun werk van afhankelijk maar ook voor ontspanning is het steeds belangrijker. Digitalisering is een speerpunt van onze economie en een belangrijke factor van ons aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Doordat marktpartijen in Rijswijk glasvezel kunnen aanleggen, wordt snelle verbinding met internet mogelijk. KPN doet dat nu als eerste en andere partijen zullen volgen. Ik hoop daarom dat er over een paar jaar een dekkend netwerk in de hele stad ligt, zodat al onze inwoners en bedrijven voorbereid zijn op de toekomst, ” aldus wethouder Armand van de Laar (Ruimte en Economische Zaken).

Wijk voor wijk

Het glasvezelnetwerk wordt wijk voor wijk, straat voor straat aangelegd. Eind 2021 start het werk in overige wijken. Wanneer de werkzaamheden volgend jaar beginnen worden bewoners tijdig geïnformeerd. Om overlast te voorkomen wordt er tijdens de aanleg zo veel mogelijk aangesloten bij andere werkzaamheden.

Sociale media: