Landelijke commerciële radiozenders gestart met verbeteren DAB+-netwerk

De landelijke commerciële radiozenders zijn gestart met het verbeteren van hun digitale ethernetwerk (DAB+). Volgens de website radio-tv-nederland.nl is er een extra steunzender in Hengelo in gebruik genomen.

Startsein al in juli 2016 gegeven

Officieel hebben de landelijke commerciële radiozenders die uitzenden via DAB+ op kanaal 11C in juli 2016 al het startsein gegeven voor de uitbreiding. De uitbreiding behelst het opvoeren van het vermogen van diverse bestaande steunzenders en het activeren van nieuwe steunzenders. Door het uitvoeren van deze verbeterslag wordt de outdoor dekking van het netwerk vergroot van 95% naar 97% en de indoordekking wordt verbeterd van 40% naar 65%.

Verplichting overheid

Overigens is deze verbetering van de dekking een verplichting voor de commerciële radiozenders die voortvloeit uit het verlengen van de vergunningen voor hun etheruitzendingen tot 1 september 2022. De radiozenders mogen de komende vijf jaar blijven uitzenden op de FM-band maar moeten wel investeren in het verbeteren van hun dekking via de digitale ether. Uit de vergunning blijkt dat de commerciële radiozenders de dekking van hun DAB+-netwerk op 1 januari 2020 nog verder moeten verbeteren: 75% indoordekking.

Verbetering

Ondanks dat het startsein voor de netwerkverbetering al in juli 2016 is gegeven was tot op heden geen enkele verbetering doorgevoerd in dit netwerk. De radiozenders hebben gewacht tot definitief duidelijk was dat de bestaande vergunningen zouden worden verlengd door de overheid. Nu deze duidelijk er al een aantal maanden is en de datum van 1 januari 2018 steeds dichterbij komt zijn de eerste verbetering merkbaar.

Steunzenders

De exacte inhoud van het verbeterplan is nog niet bekend. Wel zijn er in het verleden presentaties getoond waarin de dekking na uitvoering van het digitaliseringsplan is weergegeven. Bij het plan worden de uitzendvermogens van een groot aantal steunzenders verhoogd en worden er nieuwe steunzenders in gebruik genomen. Zo zouden er steunzenders worden geplaatst in Alphen aan den Rijn, Jirnsum, Hengelo, Zwolle, Amersfoort en Eindhoven.

Hengelo

De website radio-tv-nederland.nl meldt dat inmiddels in Hengelo een nieuwe steunzender is ingeschakeld. Deze nieuwe steunzender heeft meer uitzendvermogen dan de bestaande mast in De Lutte en moet zorgen voor een betere ontvangst van het DAB+-signaal op kanaal 11C in Twente. De zender in De Lutte zou inmiddels zijn uitgeschakeld.

De verwachting is dat er de komende weken nog meer verbeteringen worden doorgevoerd aan het netwerk.

Afbeelding

Oude (links) en nieuwe (rechts) dekking DAB+-netwerk landelijke commerciële omroepen kanaal 11C (via radio-tv-nederland.nl)