Lokale omroepen Bo en RTV Katwijk samen verder in streekomroep

Lokale omroepen Bo (Bollenstreek Omroep) en RTV Katwijk gaan vanaf 1 januari 2021 samen de streekomroep Duin- en Bollenstreek vormen. Dit berichten beide lokale omroepen op hun website.

Apart uitzenden

Beide omroepen blijven apart uitzenden op radio, tv en online, zodat hun eigen identiteit behouden blijft. De inwoners van de Duin- en Bollenstreek krijgen met dit samenwerkingsverband meer informatie en programma’s geboden via sociale media, radio en TV. De omroepen gaan in de eerste helft van 2021 gebruik maken van een gezamenlijke studio.

Verhuizing

Het huidige pand van RTV Katwijk aan de Ambachtsweg 7g wordt daarvoor aangepast. De radiostudio van Bo verhuist op een later moment naar Katwijk. De gemeenteraden van Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen zijn reeds akkoord met het budget voor de omroepen. De gemeenteraad van Katwijk besluit daarover in januari 2021.

Lokale identiteit

De plannen voor de samenwerking stammen uit 2019. Bestuursleden Willem Meijvogel (RTV Katwijk) en Peter Vente (BO): “Een intensieve samenwerking tussen de omroepen is belangrijk voor het versterken van de journalistieke kwaliteit en zorgt ervoor dat lokale omroepen als RTV Katwijk en BO kunnen blijven bestaan. Ook de lokale identiteit blijft behouden doordat beide omroepen een eigen uitzendfrequentie en televisiekanaal hebben. Samen gaan we zoveel mogelijk relevante informatie en programma’s uitwisselen en verbinden we de gehele Duin- en Bollenstreek.”

Evaluatie

In december 2021 en december 2022 wordt de samenwerking geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken naar hoe de samenwerking verloopt en of de inhoudelijke doelen uit het meerjarenbeleidsplan en de financiële doelen uit de meerjarenbegroting behaald zijn.

Sociale media: