“Lokale omroepen gaan tonnen minder betalen aan Buma/Stemra”

De lokale omroepen in Nederland gaan tonnen minder betalen voor muziekrechten aan Buma/Stemra. De overkoepelende organisatie van lokale omroepen heeft een nieuw contract gesloten met Buma/Stemra. Dit schrijft de Stichting NLPO op haar website.

Nieuwe overeenkomst

De meerjarige overeenkomst loopt tot en met 2025 en treedt met terugwerkende kracht per 2018 in werking. Bij de onderhandelingen is opgetrokken met het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de Regionale Publieke Omroep (RPO), die ook hun contract moesten vernieuwen. Belangrijk voordeel is dat er nu een eenduidige rekenmethode voor lokale en regionale omroepen is.

Onderhandelingen

Met het afsluiten van dit contract komt een einde aan een jarenlange onderhandeling. Partijen konden het niet eens worden over de rekenmethode en de hoogte van de afdracht. Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO: “We zijn erg blij met de nieuwe overeenkomst. Na lang onderhandelen ligt er een resultaat dat uitstekend aansluit op de belangen en behoeften van onze achterban.

Gunstiger

Voor de meeste omroepen zijn de nieuwe voorwaarden aanzienlijk gunstiger dan voorheen. De lokale omroepsector als geheel gaat uiteindelijk vele tonnen minder betalen. Bovendien betreft het een eenduidige en overzichtelijke rekenmethode, met minder administratieve rompslomp tot gevolg. Marc Visch: “Hoewel onze sector zich concentreert op nieuws en informatie bestaat het aanbod ook deels uit muziek en daar hoort een billijke vergoeding voor componisten en tekstschrijvers bij. En ook dat is met deze afspraak goed geregeld.

Details over de vergoedingsafspraken zijn door beide partijen niet bekend gemaakt.

Sociale media: