“Meer samenwerking en stevigere financiering lokale- en regionale media”

Lokale en regionale media zijn essentieel voor de lokale samenleving en democratie. Maar de lokale media kunnen hun functies lang niet overal in Nederland goed uitvoeren.

Advies

Dit schrijven de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad  voor Cultuur in hun advies ‘Lokale Media: niet te missen’ dat is opgesteld op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de minister voor Media (OCW).

Afspraken

De Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur pleiten voor het goed uitvoeren van de functie van lokale media voor concrete afspraken, meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en lokale media. “Alleen daarmee zullen lokale media weer in staat zijn hun essentiële functies voor democratie en samenleving uit te oefenen“, aldus beide organisaties.

Precair

Lokale media kunnen hun taak lang niet overal in Nederland goed uitvoeren. In de grote en sommige grotere steden gaat het goed met de lokale journalistiek. Maar in minder dichtbevolkte gebieden zijn er te weinig journalisten en kwalitatieve lokale media, is hun financiële positie precair en schiet hun bereik tekort. Het bereik onder met name jongeren en mensen met een niet-Westerse achtergrond is problematisch.

Advies

De Raad voor Cultuur en Raad voor het Openbaar Bestuur adviseren dan ook dat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) duidelijke afspraken maakt over bereik en kwaliteit met de lokale en regionale media. Daarnaast moet er meer samenwerking komen tussen omroepen en moet er een “stevigere” financiering komen voor de lokale media.

Het gehele advies vind je hier.

Sociale media: