Minister verwacht geen grote technische problemen bij nieuw landelijk DAB+-kavel

Demissionair minister Kamp, Economische Zaken, verwacht geen grote technische problemen bij autoradio’s wanneer het nieuwe landelijk dekkende DAB+-netwerk in gebruik wordt genomen.

Vragen

De minister reageert hiermee op vragen die onder andere het CDA en VVD hadden gesteld over de veiling van capaciteit in de digitale ether. De minister wil in de nabije toekomst capaciteit op twee zogenaamde “lagen” gaan veilen. Bij de zogenaamde laag 4 gaat het om regionale DAB+-capaciteit in een aantal regio’s in Nederland. In totaal worden 31 vergunningen ter veiling aangeboden waarbij het gaat om capaciteit op enkele bovenregionale DAB+-pakketten die niet gekoppeld is aan een analoge FM of middengolfvergunning. Het gaat om frequentieruimte in de digitale ether in Noordwest en Zuid-Nederland.

Laag 7

Naast het veilen van regionale capaciteit in laag 4 is de minister ook voornemens om op een nader genoemd tijdstip een veiling uit te schrijven voor DAB+-capaciteit op landelijk niveau: laag 7. Deze laag bestaat uit vijf regionale frequentieblokken die samen een landelijk dekkend kunnen vormen.

Autoradio’s

Het CDA en VVD voorzien technische problemen bij de ingebruikname van laag 7 door een radiozender die landelijk wil gaan uitzenden. Bij overschakelen tussen de regionale frequenties in bijvoorbeeld de auto zouden er stiltes kunnen ontstaan van 10-70 seconden.

Onderbrekingen

De minister geeft in beantwoording van de vragen van het CDA en VVD aan dat er inderdaad onderbrekingen kunnen optreden bij het overschakelen naar een ander regionaal kavel maar dat het afhangt van het type autoradio hoe lang deze onderbreking zal zijn.

Type autoradio

Wat hierbij wel van belang is, is dat er verschillende soorten DAB+ (auto)radio’s bestaan: DAB+ radio’s met een enkele  tuner en DAB+ radio’s met een dubbele digitale tuner. Bij een DAB+ radio met dubbele digitale tuner zal de overgang van het ene naar het andere DAB+ allotment voor de luisteraar waarschijnlijk soepeler verlopen dan bij een DAB+ radio met een enkele tuner.”, aldus de minister. “. Bij een DAB+ radio met een enkele tuner zal de luisteraar in de meeste gevallen een korte onderbreking van het signaal van maximaal enkele seconden kunnen ervaren.“, aldus de minister.

Frequentie-indeling

De minister heeft in zijn beantwoording ook aangegeven dat er onderzoek wordt gedaan naar een efficiëntere frequentie-indeling van de digitale ether. Hierbij wordt vooral gekeken naar de regionale indeling van de verschillende frequentiekavels. Deze indeling sluit zowel voor de regionale publieke omroepen als de commerciële regionale omroepen niet goed aan bij hun uitzendgebied.

Niet op korte termijn

Op dit moment ben ik bezig om in samenspraak met de sector, een visie op omroepdistributie na 2022 vast te stellen. Ook een eventuele herindeling van het digitale spectrum maakt daar deel vanuit. De medewerkers van het ministerie voeren daartoe reeds gesprekken met de marktpartijen, waaronder de radiosector. De gesprekken zullen in de komende maanden worden voortgezet en geïntensiveerd.” De minister geeft aan dat een dergelijke herindeling niet op korte termijn kan worden gerealiseerd.

Alle antwoorden op de vragen van onder andere VVD, CDA en SP van Demissionair minister Kamp vind je hier.