Nieuwe subsidieregeling versterking lokale omroepen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) biedt per 26 september 2022 de mogelijkheid voor lokale publieke omroeporganisaties om subsidie aan te vragen voor de journalistieke en organisatorische versterking van de omroep.

Professionaliseren

De regeling biedt kansen voor lokale publieke omroepen om zich verder te professionaliseren. Met deze subsidieregeling en andere extra middelen (trainingen, kwartiermakers) kunnen omroepen zich voorbereiden op de stelselwijziging welke is voorzien in 2025.

De lokale publieke omroepen zullen wat het kabinet betreft de komende jaren een veel belangrijker rol krijgen bij het verzorgen van de lokale journalistiek. Om die taken en rol te versterken, bereidt het kabinet de komende jaren een wetswijziging voor en stelt het vanaf dit jaar extra subsidie voor de omroepen beschikbaar.

Informatiebijeenkomsten

Er worden begin oktober, verspreid over het land, vijf informatiebijeenkomsten en drie spreekuren over de subsidieregeling georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de NLPO en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van Stimuleringsfonds of delokaleomroepvernieuwt.nl