Nieuwe website voor streekomroep Unity.NU

Streekomroep Unity.NU heeft een vernieuwde website in gebruik genomen. De nieuwe website komt op een belangrijk moment voor de streekomroep.

Streekomroep

Unity.NU is al enige tijd de lokale omroep voor Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude en sinds kort ook de lokale omroep voor de gemeente Wassenaar. Een goed moment voor de omroep
om de website te vernieuwen.

Regio’s

Bij de vernieuwing zijn de uitstraling en functionaliteit onder handen genomen. Verder kunnen bezoekers een nieuwsregio selecteren, er kan een keuze gemaakt worden tussen de regio’s
071 en 070, dat heeft ermee te maken dat Unity.NU sinds april ook de omroep van Wassenaar is.

Met de vernieuwde website is het ook makkelijker geworden om live naar de televisie-uitzendingen te kijken en naar de radioprogramma’s van Unity.NU en Unity NL te luisteren en wil de omroep nog meer interactie met het publiek creëren“, aldus de omroep.

Ziggo

Sinds deze week is het signaal van de televisiezender Unity.tv ook in de regio Haaglanden (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Wassenaar) te zien via kanaal 45. Binnenkort zal ook de radiozender Unity FM worden toegevoegd aan dit aanbod en zullen deze kanalen ook via andere aanbieders zoals KPN worden aangeboden.

De nieuwe website is te vinden op www.unity.nu

Video: