NLConnect wil must-offer regels voor exclusieve content

NLConnect geeft aan dat consumenten en kleinere telecomaanbieders op achterstand worden gezet door exclusieve premium content. De branchevereniging ziet deze vorm van content dan ook als een vorm van misbruik van marktmacht.

Premium content

Onder exclusieve premium content vallen programma’s die enkel en alleen bij één provider kunnen worden afgenomen. Denk hierbij aan de programma’s van HBO die alleen bij Ziggo zijn te zien en de series die KPN maakt voor haar abonnees onder de naam KPN Presenteert.

Consultatie

NLConnect, de vereniging van telecom- en kabelbedrijven, reageert met deze uitspraak op een consultatie van de Autoriteit Consument en Markt. Bij de brachevereniging zijn voornamelijk kleinere telecomaanbieders aangesloten zoals CAI Harderwijk, Delta, Jonaz en KabelNoord.

Must-offer

NLConnect ziet een oplossing in must-offer regels: aanbieders van exclusieve premium content zouden moeten worden verplicht om hun programma’s onder gelijke voorwaarden aan alle providers aan te bieden.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzoekt wat de mogelijke gevolgen zijn van de opkomst van quad play pakketten en de opkomst van content die exclusief wordt aangeboden aan de klanten van KPN en Ziggo. NLConnect juicht dit onderzoek van ACM toe en heeft gereageerd in de consultatieronde van ACM.

Verscherpt toezicht

Vooral op het vlak van exclusieve premium content ziet de branchevereniging problemen: exclusieve content leidt tot uitsluiting van kleinere providers, waardoor een afname van concurrentie op de markt dreigt. Exclusief aanbod van bijvoorbeeld sportuitzendingen of premium films en series zorgt tevens voor een toename van online piraterij en een afname van consumentenwelvaart, omdat kijkers deze programma’s niet legaal bij hun provider of op hun adres kunnen zien. NLConnect vindt dat verscherpt toezicht en maatregelen nodig zijn, via must-offer beleid.

Andere partijen

NLConnect ziet graag dat in de Mediawet een algemene must-offer bepaling wordt opgenomen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. Premium content en de algemene televisiekanalen zouden op non-disciminatoire voorwaarden moeten worden aangeboden aan alle partijen die daar om vragen. Ook toezichthouder ACM kan must-offer verplichtingen opleggen.

De Europese jurisprudentie op dit vlak kan als voorbeeld dienen als het gaat om de details van een must-offer verplichting. Dergelijke verplichtingen werden eerder opgelegd in onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België om exclusiviteit te voorkomen.

De gehele reactie van NLConnect vind je hier.