(C) W Zonderland

NLPO: Start offerte uitvraag voor DAB+ lokale omroepen

De NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen, heeft onlangs een offerteaanvraag voor DAB+ bij lokale omroepen gepubliceerd.

Collectief

Deze uitvraag vormt de eerste formele stap in de ontwikkeling van een collectieve DAB+ oplossing voor alle 57 allotments, zoals verzocht door het ministerie van OCW in 2022.

Twee leveranciers

Het doel van deze uitvraag is om uiteindelijk twee leveranciers te selecteren die DAB+-diensten zullen kunnen leveren aan zowel publieke als commerciële lokale omroepen. De NLPO zal als centrale contractpartij fungeren voor de collectieve DAB+-dienstverlening aan de omroepen. Voor lokale publieke omroepen wordt het DAB+-aanbod gesubsidieerd.

“Marktconform”

Commerciële lokale omroepen betalen een marktconform tarief aan de NLPO. “Met deze uitvraag verwacht de NLPO dat lokale omroepen een voordelige en kwalitatief hoogwaardige aanbieding ontvangen die aan alle door de RDI gestelde vereisten voldoet. Door een collectief aanbod te creëren kunnen de kosten aanzienlijk worden verlaagd en de efficiëntie worden verhoogd. Hierdoor kunnen lokale omroepen profiteren van betere tarieven en voorwaarden dan bij zelfstandige onderhandelingen“, aldus de NLPO. Commerciële omroepen kunnen sinds 20 juni een aanvraag doen voor lokale digitale radiofrequenties.

Eind 2024 zullen de definitieve aanbiedingen voor alle 57 allotments bekend worden gemaakt. Vervolgens kunnen de samenwerkende omroepen hun keuze maken en een gezamenlijke overeenkomst voor het allotment afsluiten. De NLPO stelt een modelovereenkomst beschikbaar om de vereiste samenwerking tussen vergunninghouders vast te leggen.