NLPO/OLON: 30 miljoen euro extra nodig voor lokale omroepen

De NLPO en OLON zijn een petitie gestart voor extra financiële middelen voor de lokale omroepen in Nederland. Volgens de overkoepelende organisaties voor streekomroepen (NLPO) en lokale omroepen (OLON) is er 30 miljoen euro extra nodig.

Lokale journalistiek

De organisaties constateren een “teloorgang van de lokale journalistiek”. De organisaties willen dit als lokale omroepen een halt toeroepen. Dit kunnen zij doen met een Lokaal Toereikend Media-aanbod (LTMA).

LTMA

Volgens de organisaties heeft een lokale omroep minimaal 800.000 euro nodig om een zogenaamde Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) te kunnen leveren. De organisaties hebben samen met de gemeenten in Nederland een convenant getekend, waarin we het ambitieniveau hebben vastgelegd van het in de Mediawet genoemde Lokaal Toereikend Media-Aanbod.

Meer geld nodig

“Om aan dit ambitieniveau van LTMA te kunnen voldoen hebben de lokale omroepen meer geld nodig. Dit ambitieniveau kan in ieder geval niet worden bekostigd op basis van de voor gemeenten beschikbare compensatie van 1,30 euro per huishouden.”, aldus de organisaties.

30 miljoen euro extra

De OLON en NLPO hebben vastgesteld samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er per streekomroep, samenwerkend of gefuseerd, een minimaal bedrag van 800.000 euro nodig is om volledig aan het geschetste LTMA-niveau te kunnen voldoen. “Er is dan ook een additionele financiering op jaarbasis noodzakelijk van 30 miljoen euro.”, aldus de organisaties.

Petitie

Na het het zomerreces en (waarschijnlijk nog) voor de formatie willen de beide organisaties een petitie aanbieden aan de mediawoordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer om de vraag om additionele financiering kracht bij te zetten.

De petitie is hier te vinden.

Sociale media: