AT: Nog niet alle regionale uitzendvergunningen zijn verlengd

Uit informatie van Agentschap Telecom blijkt dat nog niet alle regionale uitzendvergunningen zijn verlengd tot 1 september 2022.

Procedure

Regionale commerciële radiozenders hebben de afgelopen maanden een procedure doorlopen om hun huidige uitzendvergunning te verlengen bij het Agentschap Telecom. De vergunning geeft recht op uitzendingen via de FM en de plicht om uit te zenden via de digitale ether (DAB+).

Bankgarantie

Vergunninghouders moesten bij de procedure voor de verlenging ook een bankgarantie tonen waaruit blijkt dat zij kunnen beschikken over 15.000 euro per vergunning. Een bedrijf dat meerdere vergunningen aanvraagt zal dus ook een hogere bankgarantie moeten overhandigen. De minister acht een bankgarantie noodzakelijk zodat kan worden aangetoond dat een bedrijf in staat is te investeren in uitbreiding van het digitale netwerk (DAB+).

Verlenging

Inmiddels hebben de eerste regionale commerciële radiozenders de bevestiging gehad van Agentschap Telecom dat hun vergunning is verlengd tot 1 september 2022. Ook Groot Nieuws Radio, Radio Maria, KBC/Seagull en Vahon Hindustani Radio, die uitzenden via de middengolf, hebben inmiddels te horen gekregen dat hun vergunning is verlengd. Deze vergunninghouders moeten met elkaar voor 15 juli 2017 een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om uitzendingen op DAB+ mogelijk te maken.

Nog geen verlenging

Toch zijn er ook een aantal regionale commerciële vergunningen nog niet verlengd. ” Voor een aantal niet-landelijke vergunningen is meer tijd nodig om een beslissing te nemen over hun verlengingsaanvraag. Zodra hierover duidelijkheid is wordt dit bekend gemaakt op de website van Agentschap Telecom“, aldus het agentschap.

Kavels

Zo blijkt uit informatie van het Agentschap Telecom dat in de Randstad de vergunningen voor de kavels B01 (Young City Media/Decibel), B04 (Multicultural Events & New Dutch Media BV/Ujala), B05 (Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland / Fresh FM), B06 (Young City Media/RadioNL), B07 (Stichting Radika/Amor) en B09 (Young City Media/RadioNL) nog niet zijn verlengd. Ook een aantal vergunningen van Waterstad FM BV in Midden, Oost en Noord-Nederland zijn nog niet verlengd.