NPO: Nog geen startdatum pilot regiovensters rond NOS Journaals

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) kan nog geen startdatum geven voor de pilot met regionale vensters rond de NOS Journaals. De RPO (Regionale Publieke Omroep) geeft in haar begroting voor 2018 aan vanaf januari te willen starten met de pilot bij drie regionale omroepen. De NPO kan echter nog geen exacte startdatum noemen.

Pilot

Demissionair staatssecretaris Dekker heeft eerder dit jaar aangegeven dat er geld wordt vrijgemaakt om een pilot te starten waarbij er een regionaal venster is te zien op één van de landelijke televisiekanalen van de publieke omroep. Met de pilot wil Dekker met een representatief publiek op een relevant tijdstip en plaats toetsen wat een regionaal venster betekent zowel in technische als in bereik.

Januari 2018

De RPO bericht in haar begroting voor het komende jaar dat een dergelijke pilot nu snel gerealiseerd moet gaan worden. De pilot gaat van start met drie regionale omroepen RTV Rijnmond, Omrop Fryslân en Omroep Gelderland per januari 2018. De vensters zouden dan vanaf medio 2018 in het hele land gerealiseerd moeten worden.

Voorwaarden

De NPO geeft op basis van vragen van deze website aan dat er momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de pilot. “Die pilot kan starten als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het gaat hierbij om voorwaarden op het gebied van techniek, distributie, vervangende programmering, financiering en wetgeving. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dat het geval zal zijn.”, aldus Jacek Magala
van de NPO tegenover deze website.

Uitrol

Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot moet vervolgens worden bezien of en op welke wijze er sprake zal zijn van een uitrol van het initiatief. Dit laatste is tevens afhankelijk van de vraag of de benodigde financiële middelen daarvoor door de overheid structureel beschikbaar worden gesteld (bovenop wat NPO en RPO nu van OCW krijgen).“, aldus Magala.

Kosten

Eerder maakte demissionair staatssecretaris Dekker al duidelijk dat de pilot kosten met zich meebrengt. Om één van de NPO-zenders te splitsen in 14 versies (13 regionale versies plus een landelijke versie) begroot de staatssecretaris dat eenmalig 6 miljoen euro door de NPO en de regionale zenders alsmede 1,5 miljoen structureel (uitgaande van distributie bij KPN en Ziggo) dient te worden betaald.

Nog eens 8 miljoen eenmalig en 1 miljoen structureel zou dit KPN en Ziggo kosten om dit te realiseren. Bij satellietuitzending (voor met name M7 Group/Canal Digitaal abonnees) komt daar nog 1,5 miljoen euro per jaar bij.

Bureau Regio

Sinds februari 2016 is er na de NOS Journaals van 12.00 uur en 15.00 uur een blok met regionaal nieuwste zien onder de naam Bureau Regio. Dit blok wordt echter landelijk uitgezonden en bevat een overzicht van het belangrijkste nieuws van de diverse regionale omroepen.