OLON blij met conclusies rapport Raad voor Cultuur

lokaleomroepDe OLON, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, kan zich prima vinden in conclusies uit het rapport over de toekomst van het publieke mediabestel zoals dat is opgesteld door de Raad voor Cultuur.

De OLON ziet in het rapport het startschot om samen met de Commissie en de partners in de regio tot een gedegen, gezamenlijke visie en aanpak te komen voor regionale mediacentra. In deze regionale mediacentra spelen de huidige lokale omroepen en hun medewerkers een cruciale rol: zij vormen de vele voeten in de klei van de samenleving. Zij zorgen voor intense verbinding en diepe verankering in de maatschappij: zij controleren democratische processen op lokaal niveau, zij stimuleren burgerparticipatie en -emancipatie en zij versterken de sociale cohesie in de leefwereld van de burger. Vanuit die kracht zullen lokale omroepen graag meebouwen aan de realisatie van regionale mediacentra, die vanuit een professionele en hoogwaardige infrastructuur ruimte bieden aan lokale en regionale journalistiek en publieke nieuws- en mediaplatforms, aldus de OLON in een persbericht.

OLON-voorzitter Martijn Vroom: “Wij zijn als ambitieuze en hardwerkende vereniging blij dat het adviesrapport op hoofdlijnen ons Visieplan onderschrijft. Ook noemt het rapport de professionaliserende lokale omroepsector. Juist wij, als omroepen in de haarvaten van de samenleving, combineren en versterken de lokale journalistieke infrastructuur en de content waarde van het publieke bestel. Al meer dan drie jaar werken we keihard aan de kanteling van onze sector. Ik ga er vanuit dat de Raad voor Cultuur voor haar vervolgonderzoek de OLON uit zal nodigen om in de commissie zitting te nemen en samen concrete invulling te geven aan de regionale journalistiek en publieke media van de toekomst. Het is de hoogste tijd voor boter bij de vis: de lokale omroepen nemen hun verantwoordelijkheid. Dan verwacht ik ook brede steun voor onze koers, in Hilversum en ook in Den Haag.”

Het onderzoek van de Raad voor Cultuur is één van de drie onderzoeken die de staatssecretaris heeft uit laten voeren ter voorbereiding van de hervorming van het omroepbestel en richt zich zoals verwacht met name op de landelijke publieke omroep. De staatssecretaris zal voor het zomerreces komen met zijn eigen visie.