Omroep Flevoland de mist in met berichtgeving over lokale omroep Almere

Omroep Flevoland heeft fouten gemaakt in de berichtgeving rond de nieuwe lokale omroep van Almere. Vandaag plaatst de regionale omroep een rectificatie van deze berichtgeving.

Commerciële licentie

Op woensdag 23 oktober 2019 heeft Omroep Flevoland op verschillende kanalen een verhaal gepubliceerd waarin wordt gemeld dat de nieuwe lokale omroep van Almere een commerciële licentie zou gebruiken voor de radiozender en dat publiek geld zou worden doorgesluisd naar deze commerciële radiozender. Op donderdag 24 oktober heeft Omroep Flevoland, aansluitend op het eerste verhaal, reacties gepubliceerd van politieke partijen in Almere op dit verhaal.

“Twijfel”

Na klachten van betrokken partijen is grondig uitgezocht hoe de publicatie tot stand is gekomen. Dat leidde afgelopen vrijdag tot twijfel over de journalistieke juistheid en tot de beslissing om de verhalen van de website omroepflevoland.nl te verwijderen en verder onderzoek te doen.“, aldus Allard Berends, Hoofdredacteur Omroep Flevoland

“Onjuiste veronderstellingen”

Nu dat gedaan is, kan ik niet anders dan concluderen dat de essentie van dit verhaal is gebaseerd op onjuiste veronderstellingen en onvoldoende feitenonderzoek. Zorgvuldigheid is een journalistieke kernwaarde en daar is in betreffende publicatie niet aan voldaan. Er past ons niets anders dan het maken van excuses voor deze journalistieke misser en ruimhartig te erkennen dat het heel erg fout is gegaan.”, aldus Berends.

Het is aan de redactie om hier lering uit te trekken en er zorg voor te dragen dat de procedures die dit voorkomen worden nageleefd en die, voor zover die tekort schieten, aan te passen. Dat verlicht de schade van de gedupeerden niet, maar geeft hopelijk wel aan dat de excuses zeer gemeend zijn en dat we er als redactie in ieder geval van willen en moeten leren.”, zegt Berends verder in de rectificatie.

Easy FM

Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA) en Stichting Lokale Omroep Almere (SLOA) vormen samen de nieuwe lokale omroep van Almere. De omroep wil begin november starten met de uitzendingen van Easy FM Almere via onder andere FM-frequentie 95,5 MHz.