Overheid start voorbereidingen veilen nieuwe landelijke DAB+-capaciteit

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart met de consultatie voor het verdelen van nieuwe landelijke DAB+-capaciteit. De verwachting is dat deze nieuwe capaciteit, de zogenaamde Laag 7, later dit jaar wordt geveild.

Consultatie

Vandaag is de zogenaamde consultatie gestart van het voornemen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de nieuwe capaciteit middels een veiling te verdelen. Via de nieuwe digitale ethercapaciteit kunnen straks 12 radiozenders gaan uitzenden in een kwaliteit van 96 kbps. De capaciteit komt beschikbaar op kanaal 9C. In verband met lopende onderhandelingen met het buitenland kan in delen van Limburg worden afgeweken van dit kanaal en zijn eventueel de kanalen 5A, 7B of 8C beschikbaar.

Vergunningen

De vergunningen krijgen een looptijd van 12 jaar en zijn dus niet gekoppeld aan een FM-vergunning. Hierdoor krijgen ook radiozenders die momenteel nog geen FM-vergunning hebben de kans om landelijk via DAB+ te gaan uitzenden. Een partij kan overigens maximaal vier vergunningen van de 12 verkrijgen. Naast een ingebruikstellingsverplichting binnen een jaar moeten de vergunninghouders ook voldoen aan dekkingseisen. Binnen vier jaar moet de outdoor-dekking zijn gegroeid naar 90 procent. Vergunninghouders moeten ten behoeve van de zenderexploitatie een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Veiling

De twaalf vergunningen voor de zogenaamde Laag 7 worden middels een veiling verdeeld. De veiling vindt plaats middels een discrete klokveiling met exitbiedingen. Daarnaast moet iedere deelnemer aan de veiling een waarborgsom van 50.000 euro storten. Allereerst is deze bedoeld om niet-serieuze bieders te weren die bijvoorbeeld enkel geïnteresseerd zijn om deel te nemen uit speculatie-overwegingen of om de prijs op te drijven. Daarnaast dient een reserveprijs om bij te dragen aan een sneller verloop van de veiling. Het startbedrag van de veiling bedraagt eveneens 50.000 euro.

Randstad

Naast landelijke capaciteit komt er binnenkort ook extra digitale ether capaciteit beschikbaar in de Randstad.

Meer informatie over de consultatie vind je hier.