Plannen mediaminister Gatz regionale televisie Vlaanderen goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft de conceptnota van minister van Media Sven Gatz over de regionale televisieomroepen goedgekeurd. De nota bevat voorstellen om de leefbaarheid van de Vlaamse regionale televisies in de toekomst te helpen verzekeren. In Vlaanderen zijn een aantal regionale televisiezenders actief: Ring-TV, ROB.tv, TV Brussel/Bruzz, ATV Antwerpen, RTV Kempen en Mechelen, WTV-Focus, AVS, TVL en TV Oost.

Zware tijden

Eind vorig jaar werd bekend dat veel Vlaamse regionale televisiezenders het zwaar hebben. De regionale zenders hebben de voorbije jaren hun inkomsten zien teruglopen.

De terugval van de inkomsten heeft vooral te maken met het verlies van inkomsten uit de advertentiemarkt. Het zijn vooral de regionale zenders die niet samenwerken met een mediabedrijf of een samenwerkingsverband met andere zenders hebben die financiële problemen hebben.

Conceptnota

De Vlaamse mediaminister Sven Gatz heeft een plan opgesteld om de toekomst van de regionale televisie zeker te stellen. Dit plan is nu goedgekeurd door de Vlaamse regering. De conclusies van de conceptnota zullen nu verder in beleidsbeslissingen uitgewerkt worden.

Regiogebonden

Op het vlak van organisatie verandert er weinig aan de regionale tv’s van de toekomst. Ze blijven aan hun regio gebonden, onafhankelijk en pluralistisch. Hun betoelaging en de bereikvergoeding blijven nagenoeg onveranderd, net als de normen en voorwaarden die hen werden opgelegd. Er komt geen wijziging van de zendgebieden, al kunnen de bedrijven achter regionale televisieomroepen wel gaan samenwerken.

Samenwerking en digitale omslag

Minister Gatz maant alle omroepen wel sterk aan om samen te werken, zich te verbinden met een exploitatiemaatschappij, zich sterker crossmediaal te profileren en meer in te zetten op digitale kanalen. In het mediadecreet komt wel een bepaling die de participatie van één of meer regionale omroepen in een exploitatiemaatschappij beperkt tot maximaal één kwart plus één van de aandelen in plaats van de helft.

Samenwerking met de VRT

Er zal verder worden nagegaan in hoeverre de omroepen meer toegang kunnen hebben tot de overheidscommunicatie. Ook de samenwerking met de VRT zal worden aangemoedigd. De openbare omroep kreeg met de lopende beheersovereenkomst immers ook de opdracht om mee te waken over het Vlaams media-ecosysteem. Tussen redacties kan bijvoorbeeld samengewerkt worden op het terrein van de nieuwsgaring en het uitwisselen van beeldmateriaal, innovatie, knowhow, technologie, marktonderzoek en opleidingen.

Het complete plan is hier in te lezen.