Politieke partij moet uitlatingen over lokale omroep Rijswijk rectificeren

De politieke partij Onafhankelijk Rijswijk moet artikelen over de lokale omroep van Rijswijk van haar website verwijderen en een rectificatie plaatsen. Dit vonnis heeft de rechtbank van Den Haag uitgesproken in een zaak tussen de lokale omroep Feel Good Radio en Dick Jense, de fractievoorzitter van Onafhankelijk Rijswijk.

Onvoldoende feitelijke grondslag

De rechter verwijt Onafhankelijk Rijswijk onvoldoende feitelijke grondslag te hebben voor hun berichten en veroordeelt de partij tot verwijdering van de artikelen van de website en Facebookpagina binnen 24 uur en het plaatsen van een rectificatie voor de duur van vier weken op straffe van een dwangsom van maximaal €10.000,00.

Geen bewijs geleverd

Onafhankelijk Rijswijk betichtte Feel Good Radio ervan dat zij misbruik maakt van subsidiegelden. In meerdere berichten op de website en Facebook van Onafhankelijk Rijswijk beschuldigde de politieke partij de directeur van de omroep ervan het subsidiegeld in zijn zak te steken, zonder hiervoor bewijs te leveren.

Naar de rechter

Feel Good Radio stapte hiervoor naar de rechter met het verzoek tot verwijdering en rectificatie omdat hierdoor het imago van de omroep onterecht wordt geschaad. De rechter oordeelt nu in het gelijk van Feel Good Radio.

Herstel van goede naam

De advocaat van Feel Good Radio, mr. J.A.J. Hendriks, merkt op tegen de website Rijswijk.tv: “Uiteraard geldt ook voor Onafhankelijk Rijswijk de vrijheid van meningsuiting. Nu Onafhankelijk Rijswijk echter geen enkel bewijs had voor haar loze aantijgingen, is het goed dat de rechter de eer en goede naam van mijn cliënt laat prevaleren.”

“Onderzoek gaat door”

Onafhankelijk Rijswijk voorzitter Dick Jense jr. reageert op de website van de politieke partij op de uitspraak: “We betreuren uiteraard het feit dat de rechtbank onze zienswijze niet deelt. Daar wil ik het voor wat betreft de inhoud van het vonnis bij laten, omdat we met een advocaat overleggen over een hoger beroep. Het laat onverlet dat er bewijsmateriaal is aangevoerd, wat in een publiekrechtelijk dossier tot de nodige vragen zal leiden. We zullen dit dossier dan ook nogmaals langs andere, voor ons klaarblijkelijk meer begaanbare wegen, bij de politiek aanbrengen. Zoals de rechter tijdens de behandeling van het kort geding op 25 oktober al benadrukte: er blijft een sfeer van verdachtmaking hangen die met deze uitspraak niet wordt weggenomen. Het vonnis stelt ons niet in de gelegenheid om te wachten op de uitkomst van een mogelijk hoger beroep, alvorens een rectificatie te plaatsen.”

De gehele uitspraak van de rechter vind je hier.

Sociale media: