Provincie wil weer landelijk bereik voor Omrop Fryslân bij KPN

De provincie Friesland is van mening dat de regionale omroep Omrop Fryslân weer landelijk te zien moet zijn via aanbieder KPN.

Wijziging

Sinds 4 juli van het vorig jaar heeft KPN een wijziging doorgevoerd in de doorgifte van de regionale omroepen via haar dienst Interactieve Televisie. Tot die tijd waren de regionale radio- en televisiezenders landelijk te zien bij de aanbieder. Sinds juli vorig jaar zien abonnees van de dienst Interactieve Televisie alleen nog hun eigen regionale televisiezender en de regionale tv-zender van de aangrenzende provincies.

Boze reacties

De wijziging van KPN leverde destijds vooral in de provincie Friesland boze reacties op. Volgens de regionale omroep uit Friesland heeft Omrop Fryslân een streepje voor. Dit heeft volgens de omroep te maken met de Friese taal en zijn Friezen buiten Friesland meer betrokken bij de Omrop dan inwoners van andere provincies die nu elders wonen. Gesprekken met de aanbieder leverde destijds weinig op.

Brief

Volgens de Leeuwarder Courant heeft de provincie Friesland middels een brief aan de raad van bestuur van KPN druk op de ketel gezet. De provincie wil dat KPN binnen twee weken met een concreet voorstel komt om de regionale omroep weer landelijk door te geven.

Uitzondering

KPN is bang voor onbegrip als er een uitzondering wordt gemaakt voor Omrop Fryslân, maar de provincie kan zich dat moeilijk voorstellen. “De bijzondere positie van de Friese taal (en daarmee ook die van Omrop Fryslân) is landelijk bekend.” De provincie verwijst ook naar verdragen en wetten waarin deze status is vastgelegd.