RvS: Ziggo moet zich houden aan adviezen programmaraden

rechtszaakDe Raad van State heeft de programmaraden in hun strijd voor uitvoering van hun adviezen op alle punten gelijk gegeven. Programmaraden houden bij hun advisering rekening met verschillende groepen consumenten en hechten belang aan een divers tv-pakket.  Dat beleid krijgt nu een belangrijke steun in de rug. Kabelaar Ziggo kan adviezen niet langer negeren en dat is goed nieuws voor consumenten. Dit bericht Kabelraden.nl, het overkoepelend orgaan voor programmaraden op haar website.

 

De programmaraden Noord-Holland en Breda waren in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank Groningen. Die stelde dat Ziggo de adviezen uit 2009 van de programmaraden voor het analoge pakket niet hoefde op te volgen, omdat daarin geen grote Nederlandse commerciële zenders voorkomen. Programmaraden menen echter dat de kabelexploitant die zenders toch wel in het tv-aanbod op zal nemen. Juist andere zenders hebben het advies van een programmaraad nodig, omdat zij anders buiten het pakket dreigen te vallen. De Raad van State meent dat deze adviezen ervoor zorgen dat het gehele pakket divers en pluriform is. Programmaraden mogen daarbij ook rekening houden met het uitgangspunt dat kabelmaatschappijen het basispakket van 15 zenders aanvullen met grote zenders als van RTL en SBS.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor de lopende handhavingsprocedures bij het Commissariaat voor de Media. Het afgelopen jaar heeft Ziggo het analoge pakket teruggebracht naar 25 zenders en daaraan een eigen invulling gegeven. Adviezen van bijna alle programmaraden werden genegeerd. Hierdoor verdwenen in Limburg bijvoorbeeld verschillende Duitse zenders en zijn BBC2 en Franse zenders in veel gebieden niet meer te zien. Het Commissariaat wees de eerste handhavings-verzoeken van programmaraden daarover af, maar moet dat op basis van deze uitspraak herzien. Er is geen beroep mogelijk tegen de uitspraak van de Raad van State.

Marieke Pette, directeur kabelraden.nl: “De Raad van State bevestigt dat kabelexploitanten de adviezen van programmaraden niet zomaar kunnen negeren. Programmaraden zetten hiermee weer een stap om te bereiken waarvoor ze staan: een divers pakket met ‘voor elk wat wils’. Daarin is natuurlijk plaats voor populaire programma’s, maar ook voor buitenlands aanbod en zenders voor kleinere doelgroepen”. Programmaraden hopen dat Ziggo de adviezen van de programmaraden nu snel gaat uitvoeren.

De uitspraak van de Raad van State vind je hier.